Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v rožňavskej katedrále | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Štvrtok, 19. 10. 2017, 23:54 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v rožňavskej katedrále

Vo štvrtok 15. Júna 2017 sme v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätú omšu o 18:00 hodine celebroval Mons. Stanislav Stolárik rožňavský diecézny biskup, koncelebrantmi boli: generálny vikár Mons. Miloš Gazdík, osvietený pán veľprepošt rožňavskej kapituly Jozef Markotán a kancelár Lukáš Tkáč a kaplán v Rožňave Jozef Halčin. Slávnostnú svätú omšu sme zakončili teoforickou procesiou so sviatosťou oltárnou, ktorú viedol generálny vikár a celú slávnosť ukončil eucharistickým požehnaním otec biskup, ktorý nám v homílii zdôraznil veľkosť tajomstva svätej omše a pobádal nás k veľkej radosti plynúcej z Pánovej blízkosti.

Táto radosť pramení z jeho skutočnej prítomnosti tu medzi nami. Aj bežný veriaci človek dokáže pocítiť túto radosť, ktorú vyjadril svätý apoštol Tomáš slovami: „Pán môj a Boh môj“ (Jn 20, 28b). Tu nie sú potrebné žiadne teologické traktáty, stačí jednoducho uveriť a prijať toto ohromné tajomstvo Kristovej eucharistickej prítomnosti medzi nami. Na záver svojho príhovoru nám otec Biskup pripomenul niekoľko eucharistických zázrakov, ktoré sa odohrali nielen vo svete, ale i u nás. Z histórie poznáme mnohé takéto príhody, avšak nesmieme zabúdať, že tento zázrak sa totiž odohráva v každom jednom kostole či kaplnke, nezáleží na mieste, na jeho veľkosti či majestátnosti, tento zázrak sa stáva všade tam kde sa slúži svätá omša a my všetci sme svedkami a priamymi účastníkmi tohto veľkolepého zázraku. Biskup vyjadril aj potrebu aktívnej účasti na tomto tajomstve, pretože ako povedal: „Nemôže žiť ten, kto neprijíma chlieb večného života“.

Autor: Ján Horvát