Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Štefan Kollárčik (1850 – 1869) | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:53 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Štefan Kollárčik (1850 – 1869)

Narodil sa v Župčanoch pri Prešove 15.08.1796. Pochádzal z chudobnej ale nábožnej rodiny. Študoval v Miškolci, v Jágri, ako klerik v Košiciach a Budapešti. Po vysviacke, ktorú prijal v roku 1819 bol kaplánom v Šárošpataku a v Prešove. Bol notárom a biskupským tajomníkom od roku 1824. V roku 1834 bol kanonikom v Košiciach. V roku 1850 bol menovaný za rožňavského biskupa. Konsekrovaný bol 2.3.1851 v Nitre. Veľkú pozornosť venoval rozvoju školstva ako aj podpore učiteľov zakladaním štipendií. Dvanástim študentom poskytol štipendium a byt v biskupskej rezidencii. Pričinil sa, že od roku 1862 sa vo vyšších ročníkoch gymnázia vyučovalo po slovensky. Pomoc poskytol podľa možnosti každému, nevynímajúc sestry sv. Vincenta, ktoré sa starali o výučbu a výchovu dievčat, pre ktoré značným nákladom postavil kláštor a školu. Bol sociálneho cítenia, čoho dôkazom je aj ním založený sirotinec. Rozšíril rezidenciu a biskupské sídlo (letohrádok) v Drienovci. Zomrel 18.7.1869 v Drienovci.