Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Vladimír Filo | Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Rožňava
Čo na dnes?
Piatok, 22. 9. 2017, 13:51 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.
Kontakt
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Vladimír Filo

filoMons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo, rožňavský biskup, sa narodil 15. januára 1940 v Gáni. Ordinovaný bol 25. júla 1962 v Bratislave. Svätým Otcom Jánom Pavlom II. bol 17. marca 1990 menovaný za titulárneho biskupa tukkského v Mauretánii a pomocného biskupa trnavského. Na biskupa bol konsekrovaný 16. apríla 1990 v Trnave J. Ex. Mons. Jánom Sokolom. Rožňavským biskupom koadjútorom bol menovaný Svätým Otcom dňa 23. novembra 2002 a úrad zaujal 14. januára 2003. Mons. Eduard Kojnok ho 1. marca 2003 menoval za generálneho vikára.

Pôsobiská otca biskupa:
– 1962-1963 kaplán Senec
– 1963-1965 základná vojenská služba
– 1965-1966 kaplán Trnava, kostol Sv. Mikuláša
– 1966-1968 ceremoniár biskupského úradu Trnava
– – 1970-1974 kaplán Kolárovo
– 1974-1976 kaplán Nové Zámky
– 1976-1990 správca farnosti Veľký Cetín
– 17. marec 1990, vyvolený za titulárneho biskupa tukkského v Maurentánii (Thucca in Mauretania)

  • Biskupská vysviacka: 16. apríla 1990, v katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave

– 1990-1990 tajomník BKS, Bratislava
– 1990-1991 rektor Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
– 1990-1998 prednášajúci cirkevné právo, RK CMBF UK Bratislava
– 1992 súdny vikár Trnava

  • 23.11.2002 menovaný za biskupa koadjútora pre Rožňavskú diecézu
  • 27.12.2008 sa stal rožňavským diecéznym biskupom
  • 21.03.2015 Svätý Otec František prijal jeho zrieknutie sa úradu rožňavského diecézneho biskupa a vymenoval ho za apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy až do kánonického prevzatia diecézy svojím nástupcom
  • 16.05.2015 zanikol jeho úrad apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy a stal sa emeritným rožňavským biskupom
  • 18.08.2015 v Nitre zomrel; pochovaný je vo svojom rodisku v Gáni