Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

17. výročie biskupskej vysviacky otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika

Dnes, 20. marca slávi rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 17. výročie svojej biskupskej vysviacky. Nášmu otcovi biskupovi zo srdca blahoželáme a ďakujeme za neho Pánu Bohu, za jeho službu Cirkvi a osobitne za jeho obetavú službu dobrého pastiera našej diecézy, ktorú koná už šiesty rok. Ďakujme mu za ohlasovanie Božieho slova, za všetku službu, ktorú koná ako diecézny biskup, za jeho modlitby, mnohé zvlášť skryté obety, duchovné iniciatívy, ktoré zjednocujú diecézu, ale pomáhajú aj všetkým jednotlivcom, rodinám, farnostiam a spoločenstvám, ktoré ich prijímajú a zapájajú sa do nich -  na ceste týmto životom k večnému cieľu. 

Vyprosujeme nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi Božie požehnanie, milosti, svetlo Ducha Svätého, zdravie a sily pre jeho službu našej diecéze, ale aj všeobecnej Cirkvi. Nech ho sprevádza mocná ochrana a pomoc Panny Márie a sv. Jozefa, ktorému nás včera (19.3. 2021) všetkých zasvätil a tak nás   „odovzdal“ do rúk mocného „Ochrancu svätej Cirkvi“.

Mons. Stanislav Stolárik bol 26. februára 2004 pápežom sv. Jánom Pavlom II. menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Jeho biskupské heslo je: „In virtute Spiritus Sancti cum Maria“. „Mocou Ducha Svätého a s Máriou“.

Dňa 21. marca 2015 bol súčasným pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Do úradu  rožňavského diecézneho biskupa bol uvedený na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy dňa 16. mája 2015 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.