Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Piatok - 13.12.2013

erb_filo_rgb_FINALSpontánne sa ponúka otázka, ktorá obsahuje ďalšie, či morálny život kresťana je ťažký? Či Ježiš nebol sama nábožnosť a odpúšťanie vzhľadom k našim slabostiam? Nepovedal sám, že neprišiel kvôli spravodlivým ale kvôli hriešnikom? To je samozrejme pravda, Ale ukazuje nám cestu, ktorá je ľahká, ale musí ísť a viesť cestou Božích prikázaní. Pred dvoma dňami sme počuli v evanjeliu (Mt 11, 28-30) slová Pána Ježiša, že jeho bremeno je ľahké a jarmo príjemné. Na jednej strane ide o jarmo a bremeno, na druhej strane o jeho príjemnosť a ľahkosť. Pripomína nám to latinské porekadlo Per aspera ad astra.

(Pavol VI.)