Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Štvrtok - 19.12.2013

erb_filo_rgb_FINALNarodenie Jána Krstiteľa predchádza narodeniu Mesiáša. Oznámil ho anjel Gabriel. Pán ju, Alžbetu,  zbavil hanby pred ľuďmi.  Pán je sloboda.

V modlitbe dňa, v orácii sa stretáme s touto pravdou: „Večný Bože, narodením tvojho Syna z presvätej Panny, zjavil si svetu jas svojej slávy.“

Už narodenie dieťaťa vôbec prináša radosť, vyvoláva úsmev na tvári najbližších, okolia. Ježišovo narodenie však navonok bolo akoby utajené, nepoznané, za nepriaznivých, priam neľudských podmienok. Ako sa vtedy mohol ukázať jas Božej slávy?  Aj navonok a to svetlom. Ale aj spevom anjelov, svetlom betlehemskej hviezdy. Postupne sa tento jas šíril svetlom a ožiaril aj nás. Svetlá na vianočných stromčekoch nie sú ozdoby ale symboly.

„Prosíme ťa, daj, aby sme toto nevýslovné tajomstvo vtelenia uctievali so živou vierou a oslavovali s úprimnou oddanosťou.“ Stojíme zoči-voči tajomstvu, tajomstvu vtelenia. Čo s ním urobíme? Dokážeme rozumom pochopiť? Prosili sme o to, aby sme ho mohli uctievať „so živou vierou“. Iba vierou sa dá tajomstvo uchopiť a „aby sme ho oslavovali s úprimnou oddanosťou.“

Tu máme návod, ako ho oslavovať. Na všetko sa dívame s vierou: spevy, jasličky, svetlo atď. Oddajme sa jasu tajomstva.