Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Utorok - 3.12.2013

erb_filo_rgb_FINAL„V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja“ (Ž 72, 7; resp.) Ide o mesiášsky žalm. Hovorí o Mesiášovi. Pripisuje mu „spravodlivosť, „právo“, „pokoj“. Tu vidieť zhodu s prvým čítaním, ktoré nám vykreslilo obraz Mesiáša a žalm ho potom potvrdzuje. Bude spravodlivo súdiť, vládnuť (porov. v. 2, 7, 8). Čo to znamená? „Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia“ (Iz 11, 2). Evanjeliá potvrdzujú túto pravdu, napr. príbeh s cudzoložnou ženou. Druhá vlastnosť je pokoj. Prorok ju vykresľuje obrazom zo života zvierat. "Vlk bude bývať s baránkom...“ Ovocím spravodlivosti je pokoj. Prorok chce ukázať týmito obrazmi, že pokoj nie je výsledkom ľudského úsilia. Je nemožné, aby ho človek vedel dať. „Pane, Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ (Rímsky misál, Obrad pokoja). Pokoj je teda Boží dar. Človek vie vytvoriť mier, pokoj však udeľuje Boh.

Vladimír Filo, rožňavský biskup