Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Detská výtvarná súťaž

DSC_1665Aj v tomto školskom roku sa deti z viacerých škôl v Rožňavskej diecéze zapojili do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“.  Motívom pre tvorbu prác boli, podobne ako pri biblickej olympiáde, knihy Svätého písma: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša. Porota zložená z kňazov a katechétov, ktorí sa zúčastnili na diecéznom kole biblickej olympiády, vyhodnotila 35 výtvarných prác v jednotlivých kategóriách takto:

 1. kategória: MŠ 

1. Alžbeta Elizeušová (KMŠ Revúca)

2. Miroslava Slobodianiuková (KMŠ Revúca) 

3. Tamara Kozáková (KMŠ Revúca) 

2.kategória: ZŠ roč. 1. – 2.

1. Natália Mackovjaková (ZŠ Margecany)

2. Tobias Gallo (ZŠ Margecany)

3. Nika Hradiská (ZŠ Margecany)

3.kategória: ZŠ, 3. – 4. ročník 

1. Viktória Ďuricová (CZŠ Lučenec) 

2. Elena Grinvalská (ZŠ Margecany)

3. Dominika Vargicová (CZŠ Lučenec)

4. kategória: ZŠ, 5. – 6. ročník a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

1. Chiara Ruszóová (ZŠ Jesenské)

2. Dominika Burišová (ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec)

3. Peter Balko (CZŠ Lučenec)

5. kategória: ZŠ, 7. – 9. ročník a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

1. Viktória Váradiová (ZŠ Jesenské)

2. Csaba Zagyi (ZŠ Jesenské)

3. Lenka Gracová (ZŠ Poproč)

6.kategória C: špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

1. Adrián Andrašik (ZŠ Internátna Lučenec)

2. Janka Kresánová (ZŠ Internátna Lučenec)

Týmto žiakom budú za odmenu odoslané diplomy a ich práce budú reprezentovať Rožňavskú diecézu v celoslovenskej súťaži. Úprimné poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom za ich námahu pri kreslení a taktiež kňazom a katechétom za pomoc a usmernenie žiakov. V novom školskom roku pozývame aj ďalších zapojiť sa do kreslenia biblických tém.

Rožňavskú diecézu informoval vdp. Jozef Bednárik, farský administrátor v Kokave nad Rimavicou.

DSC_1662 DSC_1664