Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dekanátne stretnutia mladých pokračujú

Mladí našej diecézy majú v týchto dňoch možnosť stretnúť sa a prežiť požehnaný spoločný čas plný radosti, modlitby či budovania priateľstiev. V predchádzajúcich dňoch sa konalo stretnutie Muránskeho a Rožňavského dekanátu v Rožňave na sídlisku Juh. V túto sobotu, 17. februára 2018, sa konalo stretnutie Spišského a Jasovsko-Turnianskeho dekanátu vo farnosti Poproč.

Stretnutia už tradične začínajú sv. omšou, ktorú v Rožňave celebroval dekan vsdp. Ján Čapla SDB a vo farnosti Poproč dekan vsdp. Václav Galo. Ústrednou témou dekanátnych stretnutí je O2H (odvaha). Prednášku o odvahe mladým adresoval koordinátor pastorácie mládeže Rožňavskej diecézy vdp. Patrik Balázs. V nej sa dotkol nielen tém Odvážneho roka, ale mladým aj predstavil blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktorého relikviu si po sv. omši mohli uctiť. V poobednom programe boli mladí prostredníctvom aktivity vyzvaní k odvážnemu kroku v ich vlastnom živote.

Týmto vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať saleziánom dona Bosca a pátrovi vdp. Štefanovi Angelusovi Kurucovi za prijatie a prípravu stretnutí v rámci ich dekanátov, ako aj všetkým Bohu známym, ktorí sa na príprave podieľali.

Pochválený buď Ježiš Kristus!