Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deň modlitieb za Rožňavskú diecézu

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Na stretnutí Presbyterskej rady Rožňavskej diecézy (28. septembra 2015) bol prijatý návrh pravidelných modlitieb za Rožňavskú diecézu a úmysel jej biskupa, stanovený vždy na 16. deň mesiaca. 16-teho mája je totiž sviatok diecézneho patróna sv. Jána Nepomuckého a v tento deň Mons. Stanislav Stolárik začal svoju pastiersku službu v diecéze.

V rámci Dňa modlitieb za Rožňavskú diecézu sa odporúča účasť na svätej omši, prípadne eucharistická adorácia, čítanie Svätého Písma, modlitba posvätného ruženca, pôst, púť alebo vykonanie akéhokoľvek dobrého skutku.

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na október 2015: Za synodu o rodine a za všetky rodiny našej diecézy.

Na tento úmysel sa odporúča pomodliť: Otče náš..., Zdravas' Mária..., Sláva Otcu... a Pod tvoju ochranu ako aj nasledujúcu osobitnú modlitbu, ktorú dňa 7. 10. 2015 schválil rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik a ktorú predkladáme všetkým kňazom a veriacim Rožňavskej diecézy na súkromné i verejné používanie:

Trojjediný Bože, tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosí, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a Eucharistiu zhromažďoval v Duchu Svätom ako partikulárnu Cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Kristovu Cirkev.

Bože, na orodovanie nášho patróna svätého Jána Nepomuckého ťa prosíme, udeľ nám milosť, aby sme skrze tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme.

Dobrotivý Otče, ako Preblahoslavená Panna Mária bedlila nad pozemským životom tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.