Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farnosť Breznička na púti v Ľuboreči

IMG_9861V stredu 6. júla 2016 veriaci farnosti Breznička so svojím duchovným otcom ThLic. Štefanom Kosturkom a pánom starostom Mgr. Branislavom Knechtom prešli svätou bránou milosrdenstva Kostola Božieho milosrdenstva v Ľuboreči,  ktorý je jediný v Novohrade aj v Rožňavskej diecéze. Bol postavený v roku 2012. Zaplnili sa všetky parkovacie miesta pri kostole, do ktorého  sa všetci ani nezmestili. Veriaci sa spoločne pomodlili korunku Božieho milosrdenstva, nasledovala adorácia o Božom milosrdenstve, mnohí prijali sviatosť zmierenia a potom sa slávila sv. omša.

Čo sú sväté brány? Kostolné brány majú veľkú symboliku. „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený,“ povedal Ježiš Kristus podľa svedectva evanjelistu Jána. „Odkaz na bránu je prechodom zo stavu hriechu do stavu milosti. Veriaci, ktorí počas jubilejného roka putujú k svätým bránam a prechádzajú nimi, tak nerobia nejaký magický čin, ale náboženský úkon s bohatým vnútorným obsahom.

Prechod svätou bránou je spätý s putovaním. Na rozdiel od minulých jubilejných rokov, kresťania tento krát nemusia putovať až do pápežských bazilík v Ríme, pretože sväté brány sa nachádzajú vo všetkých diecézach. Putovanie tak nadobúda skôr symbolický rozmer, ale jeho podstata ostáva nezmenená. „Púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Púť nech je teda popudom na obrátenie,“ napísal v bule Misericordiae vultus (Tvár milosrdenstva) pápež František.

Rožňavskú diecézu informoval ThLic. Štefan Kosturko, farár v Brezničke

IMG_9833 IMG_9838 IMG_9848 IMG_9860