Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ján Galgóczy (1776)

Narodil sa v Bratislave. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu vo Viedni v Pázmaneu. Pôsobiská: 1737 farár v Izsa, 1740 tajomník, 1742 kanonik v Bratislave, 1744 kanonik v Ostrihome, 1754 veľprepošt a biskup Tragurenský, zároveň opát z Lekér. 1772 kapitulný vikár a kancelár trnavskej univerzity. 15.1.1776 menovaný rožňavským biskupom. Úrad nezaujal, lebo 5.4.1776 zomrel v Trnave.