Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Konsekrácia Kaplnky Božieho milosrdenstva a otvorenie Brány milosrdenstva v Čiernej Lúke (farnosť Ožďany)

01V sobotu 8. októbra 2016 rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik konsekroval Kaplnku Božieho milosrdenstva v Čiernej Lúke, filiálke farnosti Ožďany. Zároveň v nej otvoril  Bránu milosrdenstva, ktorá ostane otvorená pre prichádzajúcich veriacich až do konca Roka milosrdenstva. Kaplnka sa tak pripojila k jedenástim chrámom diecézy s touto bránou. Do oltára boli vložené relikvie sv. Neita, mučeníka rímskej cirkvi z prvých storočí. Jeho ostatky daroval rožňavskej katedrále v r. 1835 pápež Gregor XVI. Mons. Stanislav Stolárik v svojej homílii poukázal na to, že kaplnka sa nachádza pri frekventovanom cestnom ťahu (neďaleko Rimavskej Soboty), kadiaľ denne prejdú tisícky áut, pričom v jej blízkosti sa nachádza motorest, kde cestujúci nachádzajú posilu pre telo; naproti tomu tento Boží stánok bude slúžiť pre posilnenie ducha nielen domácich, ale aj pre všetkých, ktorí sa tam cestou zastavia. Tento Boží chrám stavala hŕstka nadšencov sedem rokov.

Popri Kostole Božieho milosrdenstva v Ľuboreči (farnosť Stará Halič) je to už druhý svätostánok s patrocíniom Božieho milosrdenstva v Rožňavskej diecéze.

Informoval: ThLic. Štefan Kosturko

03 04 05 06     07 08 09 10 11