Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Na potulkách Oravou...

DSCN5690 V stredu 27. 4. 2016 spoločenstvo žiakov a pedagógov Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci vybralo na púť do Krivej, navštíviť rodisko blahoslavenej  sestry Zdenky, ktorej je zasvätená ich školská kaplnka.

Zavítali do malebnej oravskej dedinky Krivá. Počasie síce neprialo, no držali  sa slov blahoslavenej Zdenky: „Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované Slnko.“ S radosťou ich privítal miestny pán farár Rudolf Schuster a priblížil im život blahoslavenej sestry Zdenky. Sestra Zdenka z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa tu narodila okolo polnoci medzi 24. a 25. decembrom 1916.

Uvedomovala si potrebu brániť CDSCN5695irkev, odhodlala sa k odvážnym skutkom, a tak podľa svojho poznania, síl a možností vyjadrila svoj odpor voči nespravodlivému násiliu. Púť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval duchovný otec školy Mgr. Marián Krupčiak. V závere si uctili relikvie blahoslavenej sestry Zdenky. Bolo to pre všetkých darom a príkladom obetavej lásky, vernosti a sily Kristovho evanjelia, ktorá sa prejavila pri surovom prenasledovaní a mučení. Všetci spoločne ďakovali za tento čas milosti a prosili, aby  v tomto Svätom roku milosrdenstva boli v srdci dotknutí Božím milosrdenstvom a láskou. Návrat domov bol návratom  do  každodennosti. Všetci sú, ale   presvedčení, že z púte sa človek vracia iný – zmenený.  Tento deň, ktorý  poskytol čas na stíšenie sa a premýšľanie, zanechal v každom jednom hlboký zážitok.

Rožňavskú diceézu informovala Mgr. Gabriela Oravcová riaditeľka CZŠ sv. J. Bosca