Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik o 15. výročí návštevy svätého pápeža Jána Pavla II. v Rožňave

Pri príležitosti 15. výročia návštevy Sv. Otca v Rožňave a zároveň aj 40. výročia zvolenia Jána Pavla II. za pápeža (1978) sme sa opýtali otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ako nás tieto momenty môžu povzbudiť v prežívaní našej viery?

Najskôr chcem spomenúť, aké zaujímavé Božie riadenie,  a  tak úsmevne sa vraciam k tomu, že sme v roku 1978 so sv. Jánom Pavlom II. začínali spoločne.  Ja skôr, v júni, kedy som bol vysvätený za kňaza,  a on až po mne, v októbri, kedy bol zvolený za pápeža, ale v jednom roku.  Aj za tento moment som v značnej miere vďačný Pánu Bohu. Významnú udalosť návštevy Jána Pavla II. ako svätého si chceme samozrejme pripomenúť aj kňazským dňom 12. septembra, tu v Rožňave, 13. septembra, teda presne v deň výročia jeho návštevy budeme sláviť svätú omšu na mieste, kde sa slávila svätá omša so Svätým Otcom Jánom Pavlom II., pod Rákošom v Rožňave a môžeme spomínať na túto nezabudnuteľnú udalosť aj pri iných príležitostiach. Bude to záležať znova aj od všetkých kňazov v diecéze, aký akcent budú klásť práve na slávenie 15. výročia pápežovej návštevy, lebo mnohé aktivity v živote diecézy, farnosti, vôbec v živote Cirkvi sa rozbiehajú, alebo končia na iniciatíve kňazov. To je veľmi dôležité, takže povzbudzujem aj bratov kňazov, aby pripomínali tieto momenty, povzbudzovali ľudí, aby potom aj na pripravovanú slávnosť do Rožňavy prišli, aby sme si pripomenuli túto veľkú udalosť.

Jednou z aktivít bola aj naša púť v Poľsku, po miestach, ktoré sú spojené so životom sv. Jána Pavla II.; navštívili sme aj miesto rodiska môjho patróna, sv. Stanislava, biskupa a mučeníka v Sciepanowe. Aký to má súvis so sv. Jánom Pavlom II.? Neraz sme sa mohli stretnúť s tým, že sám Ján Pavol II. sa priznával, že zasadol na katedru sv. Stanislava, pretože Stanislav bol biskupom v Krakove a Ján Pavol II., ešte ako kardinál Wojtyla tiež slúžil v úrade arcibiskupa v Krakowe a tohto patróna mal vo veľkej obľube. Takže všetkých v našej  diecéze, aj na celom Slovensku pozývam k aktivitám, ktoré pripomínajú svätého Jána Pavla II. a jeho návštevu na Slovensku; pre našu diecézu - zvlášť jeho návštevu v Rožňave a to nielen pre slávenie, ale pre oživenie jeho odkazu, ktorý nám zanechal v slovách, ale predovšetkým v nezabudnuteľnom príklade svojho života. 

Som rád, že v Rožňave máme aj Alej sv. Jána Pavla II. a ak ešte niekde nie je nejaký znak návštevy sv. Jána Pavla II., je teraz príležitosť, je teraz čas, aby aj tam bolo pomenovanie nejakého námestia, ulice, zavesenia pamätnej tabule, postavenie pomníka, atď., pretože tento slovanský pápež nás všetkých nosil výnimočne vo svojom srdci.