Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pápež vyzval kresťanov spojiť sa 25. marca napoludnie a 27. marca o 18:00 hod. v modlitbe

Mimoriadna výzva pápeža Františka kresťanom celého sveta duchovne sa zjednotiť v zápase s epidémiou Covid-19 má aj podobu videoklipu, šíreného cez sociálne siete.

Video - Modlíme sa za skončenie pandémie

„Všetci sa spoločne modlime za chorých, za ľudí, ktorí trpia“, vyzýva Svätý Otec a pokračuje slovami starobylej kresťanskej modlitby: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.“

Nakoniec pápež vyjadruje vďaku všetkým, čo sa pripájajú k modlitbe bez rozdielu vyznaní: „Ďakujem všetkým kresťanom, všetkým mužom a ženám dobrej vôle, ktorí sa teraz modlia všetci zjednotení, nech už patria k akejkoľvek náboženskej tradícii.“

Minútové video s názvom „Modlime sa za skončenie pandémie“ s titulkami v desiatkach jazykov a medzinárodným symbolom #PrayForTheWorld pochádza z dielne Apoštolátu modlitby, svetovej modlitbovej siete pápeža.

Apoštolát modlitby publikoval video v predvečer slávnosti Zvestovania Pána, ktorá je tradične aj dňom úcty k životu. Práve na termín 25. marca na poludnie pozval Svätý Otec všetkých kresťanov bez rozdielu vyznania k spoločnej modlitbe „Otče náš“ na rovnaký úmysel: za skončenie súčasnej vírusovej pandémie Covid-19.

V stredu 25. marca o 12.00 budú pápežovu modlitbu prenášať z Vatikánu médiá do celého sveta. Ide o mimoriadnu udalosť, ohlásenú samotným Svätým Otcom len pred troma dňami v reakcii na tragický vývoj šírenia sa koronavírusu. V uplynulú nedeľu pri poludňajšom príhovore to vyjadril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu. Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich všetkých kresťanských komunít, spolu so všetkými kresťanmi rozličných vyznaní vzývať Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán.

Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca na poludnie. Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista.“

Pápež František zároveň oznámil, že v piatok 27. marca o 18. hodine udelí pred Bazilikou sv. Petra mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi – mestu Rím a celému svetu. Urobí tak na záver spoločnej modlitby rozjímania nad Božím slovom a poklonou pred Ježišom v Eucharistii. Svätý Otec pozval veriacich k duchovnej účasti prostredníctvom médií týmito slovami:  

„Budeme počúvať Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať úplné odpustky.
Na pandémiu vírusu chceme odpovedať celosvetovým charakterom modlitby, spolucítenia, láskavosti. Zostaňme spojení. Dajme pocítiť našu blízkosť tým, čo sú viac osamelí a skúšaní.

Prejavme našu blízkosť lekárom, zdravotníkom, sestrám, sanitárom, dobrovoľníkom. Našu blízkosť verejným predstaviteľom, ktorí musia prijímať tvrdé rozhodnutia, ale pre naše dobro. Našu blízkosť policajtom a vojakom, ktorí v uliciach dbajú o stále dodržiavanie poriadku, aby sa plnilo to, o čo vláda žiada pre dobro nás všetkých. Blízkosť všetkým.“

zdroj: TKKBS

foto: SpC Vatikan

 

Štruktúra modlitby na slávnosť Zvestovnia Pána - 25.3.2020:

Otče náš
 
3 x Zdravas´ Mária
 
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na Teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu.
Osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,
ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!