Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Po niekoľko mesačných prácach bola požehnaná obnovená Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Rožňave

V pondelok 10.decembra 2018 bola počas slávnostnej svätej omše požehnaná obnovená Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá sa nachádza v objekte bývalej nemocnice, v súčasnosti Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Hlavným celebrantom slávnosti bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Spolu s ním sv. omšu slávili viacerí kňazi rožňavskej diecézy.

Komplexná obnova kaplnky prebiehala desať mesiacova realizovali ju odborníci z oblasti reštaurovania malieb, vitrážía kamenárskych prác. S prípravnými prácami trvala obnova viac ako dva roky. Rekonštrukcia kaplnky v takomto rozsahu sa robila prvýkrát od jej otvorenia v roku 1887, t.j. po 130 rokoch. Do kaplnky sa po vyše 42 rokoch podarilo prinavrátiť aj časť pôvodného mobiliáru; počas tohto obdobia bol oltárz kaplnky umiestnený v kostole v Gemerskej Vsi a takto bol zachránený pri zrušení Kaplnky. Obnovená Kaplnka patrí do farnosti Rožňava mesto a bude slúžiť nielen  žiakom Katolíckej základnej školy ale aj veriacim Rožňavy.

Obnovu Kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bolo možné realizovať vďaka výraznej pomoci dvoch nadácií.

Na začiatku slávenia sv. omše otec biskup Stanislav Stolárik zdôraznil: „Prežívame naozaj historickú chvíľu obnovy tohto Božieho stánku a plní vďačnosti pred Pánom aj vyslovujeme úprimné slová vďaky, že tento priestor takto nádherne obnovený, môže znova slúžiť svojmu  pôvodnému účelu. Prosme, aby všetci, ktorí sem budú prichádzať; aby cítili veľký dotyk Boha, Božieho milosrdenstva a Božej dobroty.“

V homílii okrem iného pripomenul: „Obnova tejto kaplnky; to všetko sa neudialo samo. Tovšetko sa stalo vďaka vám, mnohým zapáleným ľuďom, ktorí ste sa pustili doobnovy tejto kaplnky... bez všetkých týchto ľudí a bez sponzorov zahraničných i domácich, by sme tu dnes neboli a nevideli by sme túto nádhernú kaplnku. Nezabúdajme však ani na skupinu ľudí, ktorí sa od chvíle, odkedy bola kaplnka zabratá, vytrvalo modlili, aby sa raz kaplnka znova vrátila svojmu pôvodnému účelu. Koľko modlitieb a obiet bolo na tento úmysel prednášaných Pánovi, to vie isto len sám On...  Keď sme teraz tu, v tejto kaplnke, môžeme vidieť majstrovsky prevedené práce na profesionálnej, odbornej úrovni, na profesionálnej výške. Ak by sme pozerali len telesným zrakom, bola by to budova, o ktorej by sme mohli uvažovať v jej rôznych využitiach.  Ale cez oči viery, ak  sme prijali osobného Krista do svojho života, jednoznačne povieme: je to  výhradne posvätné miesto. Je to miesto určenéna oslavu Boha. Je to chrám Boží. Teda toto miesto má jednoznačné určenie!„Zem, na ktorej stojíte, je zem posvätná“; mohli by sme v tejto chvíli vztiahnuť slová Boha adresované Mojžišovi práve aj na túto chvíľu a natoto miesto.“

V homílii ďalej poukázal aj na skutočnosť, že do komunistického zabratia kaplnky tu bolo  slávených veľmi veľa svätých omší, vyslúžených veľa sviatostí. A vyjadril tiež, že „význam tejto kaplnky je umocnený ešte niektorými ďalšími faktami: za oltárom je tabuľa, ktorá hovorí, že tu, v tejto kaplnke je pochovaný biskup Schopper, ktorý stál pri vzniku celej nemocnice v Rožňave. Teda je to posvätné miesto aj tým, že tu našiel večný odpočinok rožňavský biskup. V tejto kaplnke boli za kňazov vysvätení pravdepodobne viacerí, ale spomeniem predovšetkým Pavla Hnilicu, neskoršieho biskupa a Jána Chryzostoma Korca, neskoršieho kardinála.“ V tejto kaplnke bol pokrstený 6. marca 1955 aj otec biskup Stolárik. Preto vyjadril: „aj z osobného hľadiska je mi táto kaplnka rozhodne blízka a dnes som o to vďačnejší Pánu Bohu, že je v takejto nádhere, v akej je. A chceme si len zapriať, aby pod starostlivým vedením Rímskokatolíckeho farského úradu Rožňava mesto, sa tu stretávali a prijímali živého Krista všetci veriaci Rožňavy i okolia, žiaci a učitelia, i zamestnanci Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého; študenti, pedagógovia i zamestnanci VŠ sv. Alžbety. V otvorenom dialógu treba nájsť plnosť využitia tohto sakrálneho priestoru, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Božské Srdce Ježišovo adresuje všetkým týmto skupinám svoje nádherné pozvanie: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ktorí ste utrápení, ktorí máte nejaký problém. Poďte ku mne všetci!“

História a súčasný stav Kaplnky

Neogotická Kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola postavená z príspevkov biskupa Juraja Schoppera a prostriedkov Alojzie Mihalovitsovej, vdovy po MUDr. Karolovi Kósovi, a bola otvorená v roku 1887. Projekt stavby vypracoval v rokoch 1881 - 1882 viedenský architekt Franz Neumann. Medzi staviteľmi vynikol miestny podnikateľ Hénesz András. A dnes je národnou kultúrnou pamiatkou.

Kaplnka je jednoloďová, zaklenutá lomenými klenbami zdobenými ornamentálnymi a figurálnymi maľbami od miestneho maliara kostolov Willibalda Wolframa.Vysoké gotické okná Kaplnky sú zasklené farebnými figurálnymi vitrážami. V interiéri sa nachádza náhrobná nápisová doska biskupa Juraja Schoppera (*1819- †1895), ktorý bol v rokoch 1872 - 1895 rožňavským diecéznym biskupom.

V štíte Kaplnky je umiestená terakotová plastika Panny Márie Immaculaty, v postranných štítoch budov „Nemocnice“ plastiky sv. Jozefa Pestúna a sv. Antona Paduánskeho sprevádzané latinským nápisom „INFIMRI FIRMANDIS“(Slabých posilňovať). Vitráže Kaplnky pochádzajú z dielne Carl Geylings Erben, Viedeň a sú z roku 1886.

Budova nezaznamenala väčšie zmeny, ktoré by mali charakter ďalšej stavebnej etapy. Úpravy vyplývali len z prevádzky nemocnice a týkali sa najmä interiérových úprav.

Kaplnka bola v období komunistického režimu vo vtedajšom Československu (v rokoch 1948- 1989) znárodnená v prospech štátu. Po poštátnení „Nemocnice“ bola Kaplnka zrušená, neskôr bola prestropená železnou konštrukciou na dve podlažia pre účely skladu liečiv a lekárskej knižnice. Neodborným a barbarským zaobchádzaním vtedajšieho vlastníka bol spôsobený havarijný stav tejto pamiatky.

Objekt, je po vysťahovaní nemocnice koncom 80-tych rokov 20. storočia, v súčasnosti využívaný pre účely KZŠ sv. Jána Nepomuckého, ktorej zriaďovateľom je RKC, biskupstvo Rožňava a Detašovaného pracoviska Vysokej školy sv. Alžbety, Bratislava.

Obnovením Kaplnky sa podarilo zachrániť mimoriadne hodnotné neogotické dielo a významnú kultúrnu pamiatku mesta Rožňava ako aj celého Gemera.

Štefan Černák

[ngg src="galleries" ids="82" display="basic_slideshow" gallery_width="960" gallery_height="720" interval="4000" thumbnail_link_text="zobraziť všetky foto"]