Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

PÔSTNA KAJÚCA INICIATÍVA V CELEJ CIRKVI - 24 HODÍN PRE PÁNA

Už viac rokov sa v Cirkvi pred 4. pôstnou nedeľou uskutočňuje kajúca iniciatíva 24 hodín pre Pána. Napriek vážnej epidemiologickej situácii sa uskutoční aj tento rok.

Svätý Otec František určil jej dátum na piatok a sobotu 12. – 13. marec, v blízkosti Štvrtej pôstnej nedele. Jej téma na rok 2021 znie: «On ti odpúšťa všetky neprávosti» (Ž 103,3).

V bežných podmienkach života sa uskutočňujú vo farnostiach adorácie, kajúce pobožnosti, príprava na sv. spoveď a vysluhovanie tejto sviatosti.

V podmienkach pandémie sa spôsob slávenia tejto modlitbovej iniciatívy musí prispôsobiť situácii, ktorú prežívame.   

Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nás všetkých povzbudzuje a pozýva využiť tento milostivý čas, nájsť si počas „24 hodín pre Pána“ čas pre neho aspoň jednu – dve hodiny s vedomím, že On má čas pre nás 24 hodín každý deň.

Ako možno tento čas vyplniť? Čítaním Sv. písma, modlitbou ruženca, Korunky Božieho milosrdenstva, Krížovej cesty, adorovať Eucharistického Krista aj na diaľku, otvoriť svoje srdce pred Pánom, aby sme mu ďakovali, oslavovali ho, prosili, ale i odprosovali – čo je hlavným cieľom tejto aktivity. Aj keď nie je možné prijať sviatosť zmierenia počas týchto dní pred Veľkou nocou pri spovedaní v kostoloch (ako sme boli zvyknutí pred sviatkami), pripravme sa na sv. spoveď dobrým spytovaním svedomia a využime prvú príležitosť prijať ju.

Denným spytovaním svedomia a následným vzbudzovaním si dokonalej ľútosti sa otvárame prúdom Božieho milosrdenstva už teraz, dostávame milosti, aby sme  vládali uniesť aj ťažký kríž terajšej ťažkej situácie a pripravuje nás na prijatie sviatosti zmierenia, keď to bude možné. 

Otec biskup naďalej povzbudzuje k vytrvalej účasti na sv. omšiach „na diaľku“ prostredníctvom katolíckych médií, online prenosov, prijímať Pána prostredníctvom duchovného sv. prijímania. Určite najdostupnejšia možnosť stretania s a s Pánom je v tomto období čítanie Sv. písma. Môžeme si pripomenúť výrok sv. Hieronyma:  „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“, ale ako nám to povedal Sv. Otec František na Nedeľu Božieho slova (24.1. 2021), „platí (to) aj v opačnom smere: vtelené Slovo, ukrižovaný a vzkriesený Pán, „nám otvára myseľ pre porozumenie Písmu“.