Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Posviacka kaplnky v Cirkevnej základnej škole v Lučenci

DSC_1976Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik dnes (16. marca) zavítal do Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci, aby pri slávení svätej omše posvätil novú kaplnku bl. Zdenky Schelingovej, ktorá bude k dispozícii pre duchovný rast žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov školy.

Na slávnosti boli prítomní viacerí kňazi Rožňavskej diecézy, medzi nimi generálny vikár vsdp. Ján Mihok, dekan Lučeneckého dekanátu vsdp. Adrián Olach, duchovní správcovia oboch lučeneckých farností, riaditeľ Diecézneho školského úradu Mgr. Norbert Bize a tiež poverený duchovný správca tejto cirkevnej základnej školy Mgr. Marián Krupčiak.

Mons. Stanislav Stolárik vo svojej homílii vyzdvihol čnostný život a hrdinské svedectvo viery bl. sestry Zdenky. Nadväzujúc na dnešné čítanie z Knihy proroka Daniela (Dan 3, 14-20. 91-92. 95) prirovnal novú kaplnku k veľkej peci, do ktorej boli hodení traja židovskí mladíci Sidrach, Mizach a Abdenago, ale Boh ich nenechal zhorieť, ale zachránil ich. "Boh aj nás takto chce zachrániť a počas chvíľ strávených v kaplnke nás zapáliť k službe. K takej istej službe lásky, akou horelo srdce bl. sestry Zdenky", zdôraznil rožňavský biskup. Kaplnka sa podľa jeho slov stáva novou riaditeľňou školy, ktorú bude z tohto miesta riadiť živý Boh.

V závere slávenia rožňavský diecézny biskup podpísal dekrét o posviacke kaplnky a odovzdal škole obraz a knihu zo životopisom bl. Zdenky Schelingovej ako aj veľký ruženec s povzbudením, aby vedenie školy aj učitelia spolu zo žiakmi boli súdržní a vytvárali jednotu podobne ako sú spojené zrnká na ruženci.

Po poďakovaní riaditeľky školy Mgr. Gabriely Oravcovej a zástupcov žiakov slávnosť posviacky vyvrcholila arcipastierskym požehnaním a pápežskou hymnou.

Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 02  Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 03  Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 04  Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 05  Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 06  Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 07 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 08 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 09 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 05 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 12 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 13 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 14 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 15 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 16 Posviacka kaplnky CZŠ Lučenec 18