Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Posviacka kostola v Starej Haliči

stara_halicPo viacročných rekonštrukčných prácach na stredovekom Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja v Starej Haliči, ktorého časti lode pochádzajú z obdobia okolo roku 1270 a inštalovaní nového vyrezávaného krídlového oltára sa veriaci z farnosti Stará Halič pripravujú na jeho posviacku.

Slávnostnú posviacku oltára a kostola vykoná v sobotu 8. júna 2013 o 9.00 hodine J. Em. Mauro kardinál Piacenza, prefekt Kongregácie pre klérus za prítomnosti J. Ex. Mons. Vladimíra Fila, rožňavského sídelného biskupa. Na slávnosti sa zúčastní aj J. Ex. Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius v Slovenskej republike.

Počas posviacky budú do pevného oltára vložené pozostatky štyroch svätých. Relikvia sv. Juraja mučeníka, patróna kostola a farnosti. Relikvie sv. Tomáša apoštola a sv. Mikuláša biskupa, ktorých vyobrazenia sa nachádzajú na stredovekej nástennej maľbe na severnej stene lode kostola. Štvrtá je relikvia sv. Alžbety Durínskej, ktorej výjavy zo života sa nachádzajú spolu s výjavmi zo života sv. Juraja na pohyblivých krídlach nového hlavného oltára.

informoval   P. Pavol Benedict Liptak, Opus J.S.S.