Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Posviacka nemocničnej kaplnky a kríža v Lučenci

V utorok 06. novembra 2018 sa farnosti Lučenec, ale i všetkým farnostiam dekanátu, dostalo veľkej milosti od nášho Nebeského Otca. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal novú nemocničnú kaplnku v Lučenci. Veríme, že kaplnka prinesie veľa Božích milostí nielen našim chorým, ale aj všetkým veriacim našich farností. Nech je aj z tohto miesta oslavovaný náš Pán. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a priebehu tejto slávnosti. Osobitné poďakovanie patrí dobrodincom, ktorí prispeli finančnými darmi k rekonštrukcii kaplnky.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Slavomír Marko, adm. Lučenec - mesto

 

Fotografie z posviacky nájdete tu.