Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a naše zasvätenie

Dňa 8. decembra slávime Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Cirkev si pripomína veľké tajomstvo Božej lásky, ktorá pripravila pre svojho Syna Ježiša Krista Matku - Pannu Máriu, ktorú uchránila od dedičného hriechu. Panna Mária vo svojom živote žila v takom stave lásky voči Bohu, že nikdy nepovedala Bohu „nie“, teda nepoškvrnila sa ani osobným hriechom. Pri zvestovaní, na Božie pozvanie, aby sa stala Matkou Jeho Syna, dokázala odpovedať svoje „fiat“, aj napriek tomu, že nevedela, čo všetko to bude v jej živote znamenať. Jedno však vedela – svojím „áno“ Bohu, mení svoje životné plány.

„Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4,4-5).

Oslavujme nášho Boha za dar Panny Márie, za to, že Ona – človek nám ukazuje, že plniť Božiu vôľu je to, čo človeka robí skutočne šťastným, čo oslobodzuje od otroctiev, závislostí, chorôb, ktoré spôsobujú skazu duší.

Advent je časom očakávania nášho Vykupiteľa – Daru, ktorého hodnotu nedokážeme oceniť, uvedomiť si... Prišiel, aby nás vykúpil za cenu svojej krvi, svojho života. Kto dokáže prejaviť väčšiu lásku? Ďakujme za tento DAR – za nášho Vykupiteľa Ježiša Krista. Ďakujeme za jeho Matku, ktorú aj nám dal za našu Matku.

Práve 8. december je dňom, kedy sa naša diecéza opätovne zasväcuje Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Opakujeme tak zasvätenie, ktorým Rožňavskú diecézu zasvätil náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vo Fatimskom roku, po deväťmesačnej príprave – 14. októbra 2017. Mnohí sa kvôli pandemickej situácii nebudú môcť 8. decembra zúčastniť na sv. omši. Preto tým, ktorým nie je možné sláviť sv. omšu v kostole, ponúkame prenos sv. omše z Rožňavskej katedrály (na YouTubeFacebooku). Sv. omšu bude celebrovať náš otec biskup Stanislav. V jej závere opäť zasvätí Rožňavskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a požehná kópiu obrazu Rožňavskej Panny Márie, ktorá bude umiestnená vo vstupnom priestore Katedrály Nanebovzatia Panny Márie. Text modlitby zasvätenia je uvedený v brožúrke Pobožnosti fatimských sobôt (na strane 7) a ponúkame ho aj na tomto mieste.

 

 

 

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva; zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval čistotu duše i tela.

Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal v krste. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil a obetoval za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Imprimatur č. 641/2006, v Nitre 31. 5. 2006 Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár.