Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť patrocínia katedrálneho chrámu

DSC_5427Tajomstvo Nanebovzatia Panny Márie si slávnostnými svätými omšami uplynulý víkend uctili aj v rožňavskej katedrále. Nedeľnej slávnostnej svätej omši predsedal Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Prítomných veriacich povzbudil k odovzdaniu svojho života do Božích rúk. Poukázal na mladé dievča z Nazareta, ktoré po celý svoj pozemský život bolo verné svojmu áno, ktoré vyslovilo Bohu pri Zvestovaní. Pripomenul, že ani Márii sa nevyhli ťažkosti života, ale všetko prekonávala svojou pevnou vierou a dôverou v Božie prisľúbenie. V deň patrocínia chrámu slávnostnú svätú omšu slávil vsdp. Ján Mihok, generálny vikár. Vo svojom príhovore zdôraznil, že liturgia nehovorí o mŕtvych, ale o zosnulých. Smrťou sa život človeka nekončí, ale mení, lebo Boh pre každého pripravil príbytok v nebesiach.

V tieto dni bolo zároveň možné pri návšteve katedrály a splnení predpísaných podmienok získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Toto privilégium bolo rožňavskej katedrále udelené na základe zvláštneho spojenia duchovného príbuzenstva s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme dekrétom kardinála Santos Abril y Castella zo dňa 12. septembra 2014.