Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sväté omše z Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

V období, ktoré prežívame, keď sú od 1. januára 2021 opäť zatvorené kostoly, mnohí veriaci veľmi túžia byť pravidelne prítomní na sv. omši, prijímať sviatosti, prichádzať na eucharistické adorácie. Nie je to možné, ale je možné aspoň "na diaľku", v duchu sa zjednocovať a takto "byť prítomní" na sv. omšiach, ktoré sú vysielané cez naše katolícke média a stránky rôznych farností a Pána Ježiša prijímať prostredníctvom duchovného sv. prijímania.
Chceme pripomenúť a pozvať vás k takejto účasti aj na sv. omšiach, ktoré sú pravidelne v nedele o 10,00 a mimoriadne cez týždeň o 18,00 vysielané v priamom prenose na nižšie uvedených stránkach z Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrantom býva náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Odvysielané sv. omše možno nájsť v archíve uvedených stránok a takto aj neskôr je možnosť vypočuť si homílie otca biskupa, ktoré v tomto období dávame k dispozícii týmto spôsobom.
Najbližšia sv. omša bude v nedeľu 14. februára 2021 o 10,00.
 
Na Popolcovú stredu 17. februára 2021 bude mimoriadne vysielanie sv. omše o 18,00. Môžeme sa zjednotiť s našim otcom biskupom, ktorý s nami spoločne začne pôst, uvedie nás do posvätného okruhu veľkonočného obdobia a do jeho prežívania, aby toto obdobie bolo pre nás časom milosti, obrátenia, aby sme sa nechali Ježišom Kristom - našim Vykupiteľom vykúpiť, obnoviť, uzdraviť.
Sväté omše je možné sledovať na stránkach: