Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Poďakovanie za Mimoriadny svätý rok milosrdenstva v Rožňavskej diecéze

rok_milosrdenstva_logoDvadsiati piati birmovanci z oboch rožňavských farností (Rožňava-mesto a Rožňava-Juh) prijmú sviatosť birmovania z rúk rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pri svätej omši v nedeľu 13. novembra 2016 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Otec biskup s prítomnými veriacimi bude zároveň ďakovať za vrcholiaci Mimoriadny svätý rok milosrdenstva v Rožňavskej diecéze. Srdečne vás všetkých pozývame na toto liturgické slávenie.

V ten istý deň duchovní správcovia farností Rožňavskej diecézy, kde bolo otvorených ďalších jedenásť Brán milosrdenstva (Bôrka – farský kostol, Brezno-mesto – farský kostol, Čierna Lúka – filiálna kaplnka Božieho milosrdenstva, Fiľakovo – farský kostol, Gelnica – farský kostol, Jasov – premonštrátsky kostol, Krompachy – farský kostol, Lučenec-mesto – farský kostol, Ľuboreč – filiálny kostol Božieho milosrdenstva, Revúca – farský kostol a Rimavská Sobota – farský kostol), budú sláviť ďakovnú svätú omšu na záver Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva.