Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vyslanie koledníkov Dobrej noviny 2017

Svätá omša spojená s vyslaním  koledníkov Dobrej noviny Rožňavskej diecézy sa v tomto roku slávila vo farnosti Čierny Balog – Dobroč.  Príjemnú atmosféru kostola s patrocíniom sviatku Premenenia Pána dotvárali koledníci Dobrej noviny z celej diecézy, ktorí sa ocitli v rozprávkovo zasneženej krajine, blízko Dobročského pralesa. Bohoslužbu celebroval Mons. Stanislav Stolárik ,rožňavský biskup, ktorý vlial do sŕdc nielen mladých koledníkov odvahu ohlasovať radostnú evanjeliovú zvesť narodenia Krista. Povzbudil ich:  Aby svojím nádherným koledovaním možno niekomu aj pripomenuli to, čo už dávno zabudol, že sa narodil Ježiš Kristus, Boží Syn, opravdivý Boh. Je to naša tradícia, ale je to tradícia, ktorá má hlbokú pravdu. V závere svätej omše vystúpili so svojim programom koledníci z farnosti Poltár. Otec biskup odovzdal aj priamy pozdrav a poďakovanie biskupa z Etiópie, ktorý sa 4. decembra zastavil aj na biskupstve v Rožňave. V neďalekej budove základnej školy sa uskutočnil po dobrom obede ďalší program, v ktorom o svojej misii pútavo porozprávala dobrovoľníčka Dominika Forgáčová, ktorá cez eRKo projekt pôsobila 3 mesiace v Ugande a priblížila tak život detí v Afrike, ktorým Dobrá novina pomáha.