Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel dp. Milan Fečke

celebret_foto_feckeDnes (3.11.2014) - v nočných hodinách - si Pán Boh povolal svojho kňaza dp. Milana Fečkeho, kaplána v Krompachoch. Dp. Milan Fečke odišiel do večnosti v 60. roku života a 37. roku kňazstva. Porúčame ho do Vašich modlitieb! Nech ho Pán oslávi.

Pôsobiská: Divín, Breznička, Smolník, Hrhov, Rožňava, Držkovce, Krompachy.

Pohrebná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi sa uskutoční vo štvrtok 6.11.2014 o 10:00 hod. vo farskom kostole v Krompachoch.