Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza - Dominik Kupčák

V 79. roku života si Pán života a smrti dňa 30. septembra 2018 povolal do Večnosti otca  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy Dominika Kupčáka. Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude v stredu  3.  októbra 2018 o 14.00 hod. v rím.-kat. kostole  v Nálepkove.   REQUIESCAT IN PACE!               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >