Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza – Jozef Pivovarník

V 74. roku života si Pán života a smrti povolal do Večnosti Jozefa Pivovarníka,

otca rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy vdp. Martina Pivovarníka.

Pohrebná sv. omša bude v stredu 23. septembra 2020 o 9.00 hod. v rím. kat. kostole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Pohrebné obrady budú následne na cintoríne v Sabinove o 10:00 hod.

Prosíme o modlitbu za spásu jeho duše.

REQUIESCAT IN PACE!

Parte - Jozef Pivovarník