Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza Rožňavskej diecézy - Ing. Jozef Tupý

S hlbokým zármutkom a v živej kresťanskej nádeji Vám oznamujeme, že náš drahý manžel, otec, starý otec a brat Ing. JOZEF TUPÝ nás dňa 26. januára 2018 vo veku 74 rokov predišiel do večnosti. Pohrebná svätá omša za nášho milovaného zosnulého bude dňa 2. februára 2018 o 14, 00 h v kaplnke Biskupského kaštieľa v Močenku. Po nej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne. Smútiaca rodina Infomroval: vdp. Branko Tupý parte JT