Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrela Anna Jureková

Pán Boh si dňa 30.6.2014 povolal k sebe pani Annu Jurekovú, matku kňaza ICLic. Ľudovíta Jureka, správcu farnosti Husiná, v jej nedožitých 85-tich rokoch života. Pohrebná svätá omša, ako aj pohrebné obrady budú dňa 3.7.2014 o 11:00 hod. vo farskom kostole sv. Štefana, kráľa v Poprad - Matejovce.