Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrela pani Dorota Vojtašáková

V 85. roku života si Pán Boh povolal pani Dorotu Vojtašákovú, matku Mons. ThLic. Vladimíra Vojtašáka, dekana Hronského dekanátu a farára farnosti Heľpa. Pohrebná sv. omša, ako aj pohrebné obrady budú 25. marca 2014 o 14:00 hod. vo Vitanovej. Odporúčame ju do Vašich modlitieb.