Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zrušenie púte Slovákov 12. septembra 2020 na mariánske pútnické miesto Szentkút

Nárast ochorenia COVID 19 na Slovensku a vo svete si vyžaduje pretrvávajúce obmedzenia, ktoré zahŕňajú aj opatrenie na Slovensku, že od 1.9 do 1.10. 2020 odborníci neodporúčajú organizovať hromadné podujatia a bude platiť zákaz interiérových hromadných podujatí nad 500 ľudí.

Susedné Maďarsko zverejnilo, že vláda od septembra so začiatkom školského roka sprísni epidemiologické opatrenia, ktoré sa budú týkať najmä vstupu do krajiny.

Rešpektujúc nariadenia na Slovensku, aj úmysel maďarskej vlády sprísniť opatrenia, sa pripravovaná

púť Slovákov 12. septembra 2020 na mariánske pútnické miesto Szentkút ruší.

Tak, ako ostatné púte tento rok počas pandémie, môže prebiehať len na farskej úrovni.

Všetkých, ktorí sa tejto púte túžili zúčastniť a uctiť si Božiu Matku Pannu Máriu, povzbudzujeme, aby sa v tento deň, kedy budeme sláviť spomienku jej mena, duchovne spojili vo svojich farnostiach so svojimi kňazmi a so všetkými ctiteľmi Panny Márie hlavne pri slávení sv. omšea ďakovali Pánu Bohu za dar nebeskej Matky, s úmyslom uctievať ju naďalej zvlášť nasledovaním príkladu jej života a skrze ňu vyprosovať záchranu pre svet, zvlášť v tomto čase veľkej skúšky pandémie, vyprosovať pre našu diecézu, pre našu krajinu, ale aj pre celý svet záchranu pred koronavírusom.