Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zvláštne spojenie duchovného príbuzenstva Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave a Pápežskej Liberiánskej baziliky v Ríme

Jeho eminencia, Santos kardinál Abril y Castello, archipresbyter Pápežskej baziliky Panny Márie Snežnej v Ríme, dekrétom zo dňa 12. septembra 2014, udelil Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave zvláštne spojenie duchovného príbuzenstva s Pápežskou Liberiánskou bazilikou v Ríme. V súvise s tým, Apoštolská Penitenciária na základe špeciálnych fakúlt Najvyššieho Pastiera, udelila privilégium možnosť získať v Rožňavskej katedrále úplné odpustky.

 

Rožňavská partikulárna cirkev sa teší z týchto významných privilégií a bude za ne v Rožňavskej katedrále Pánu Bohu ďakovať slávnostnou svätou omšou, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, dňa 8. decembra 2014 o 9.30 hod..

Zároveň pri tejto svätej omši bude slávnostná inštalácia kanonikov obnovenej Rožňavskej katedrálnej kapituly.