Dňa 22. a 23. marca 2022 sa uskutočnili na celom Slovensku dekanátne kolá súťaže Biblickej olympiády. V prvej kategórii (ZŠ) bojovalo 1035 a v druhej (SŠ) 319 súťažiacich. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore.

Rožňavskú diecézu reprezentovalo prvej kategórii (ZŠ) 13 škôl – 38 žiakov a v druhej (SŠ) jedná škola –  3 súťažiaci. Víťazné družstva (úspešní riešitelia) postupujú do diecézneho kola, ktoré bude dňa 26. apríla 2022 pre ZŠ a 27. apríla 2022 pre SŠ v čase od 9:00h do 09:30h.  Súťaž opäť bude v online priestore.

Výsledky 1. kategória Základne školy

( maximálny počet bodov sa dalo získať 55 bodov. )

Dekanát Dolný Novohrad

 1. Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca, Lučenec   
 2. ZŠ M.R. Štefaníka, Lučenec    
 3. Osemročné Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec  

Dekanát Jasov -Turňa

 1. ZŠ Poproč  

Dekanát Muráň

 1. ZŠ Hviezdoslavova, Revúca                                   
 2. ZŠ Ivana Branislava, Zocha Revúca

Dekanát Rožňava

 1. ZŠ Laca Novomeského, Rožňava

Dekanát Spiš

 1. ZŠ Margecany
 2. ZŠ Veľký Folkmar
 3. ZŠ Jaklovce                                                     
 4. ZŠ Švedlár
 5. ZŠ Smolník

Výsledky 2. kategória Stredné školy

(maximálny počet bodov sa dalo získať 55 bodov)

Dekanát Dolný Novohrad

 1. Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

 

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže, aj ich katechétom, katechétkam a kňazom, ktorí ich k účasti povzbudili  a pripravovali.

  Myšlienka na záver: Všetci zúčastnení sme „úspešnými riešiteľmi“, lebo sme čítali a pracovali s BOŽÍM SLOVOM.  

                                                                  

 Všetkým prajem ešte požehnaný pôst  Jozef Bednárik