Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Jenča Michal, Mons., ICLic., čestný kanonik, biskupský vikár pre pustovníkov, generálny vikár

* Biskupský úrad Rožňava, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava

Dátum a miesto ordinácie: 13.06.1982, Banská Bystrica

Pôsobiská:

  • 1982 - kaplán Krásnohorské Podhradie,
  • 1985 - administrátor Kokava nad Rimavicou,
  • 1993 - administrátor Hnúšťa, prodekan Malohontského dekanátu, zároveň
  • 1999 - viceoficiál diecézneho tribunálu,
  • 2001 - notár diecézneho tribunálu,
  • 2007 - menovaný za čestného kanonika rožňavskej diecézy, zároveň
  • 2008 - sudca diecézneho tribunálu,
  • 2010 - farár Polomka, excurrendo Beňuš do 2010,
  • 2020 – poverený o všestrannú starostlivosť o komunitu pustovníkov v Dobroči – Čiernom Balogu.
  • 2021 – generálny vikár Biskupský úrad Rožňava

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z