Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Pondelok, 25. 7. 2016, 02:16 hod.
 liturgická farba Svätého Jakuba, apoštola (sviatok) 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Pozvánka na Rožňavskú púť v Roku milosrdenstva

katodpust-page-001Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rožňava a Biskupstvo Rožňava v dňoch od 13. – 15. augusta 2016 pozývajú všetkých veriacich diecézy aj ich duchovných pastierov na Rožňavskú púť v Roku milosrdenstva pri príležitosti slávnosti titulu hlavného chrámu Rožňavskej diecézy – Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorá je zároveň farským kostolom rožňavskej farnosti. Podrobný program púte je na priloženom plagáte (zväčší sa po kliknutí).

Pozvánka na pešiu púť do Úhornej

Počas víkendu 6. – 7. augusta 2016 sa bude konať diecézna púť v Úhornej ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej. Tento rok bude púť poďakovaním za Svetové dni mládeže zo strany všetkých účastníkov z Rožňavskej diecézy vrátane diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše (v nedeľu 7. augusta).

Stalo sa už tradíciou, že mladí a telesne zdatní pútnici každoročne putujú do Úhornej pešo. Inak to nebude ani tento rok. V sobotu (6. augusta) dopoludnia o 9:30 hod. pozývame všetkých telesne zdatných pútnikov z dekanátov Rožňava, Muráň, Rimavská Sobota, Lučenec, Hron a Brezno, aby sa zhromaždili na Biskupskom úrade v Rožňave na osobitné požehnanie otca biskupa, ktorým sa začne pešia púť až ku Kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej (cca 17 km pešej chôdze v trvaní približne 6 hodín s obedňajšou prestávkou). Počas tejto púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pokračovať v čítaní

Rádio Lumen vyhlásilo Preteky čnosti

pomoc-starsimRádio Lumen prichádza so zaujímavým projektom: v rámci Pretekov čnosti hľadá Najláskavejšieho človeka. Medzi povzbudivými “súťažiacimi” príbehmi je i zaujímavé svedectvo o láskavosti a obetavosti pri starostlivosti o starých a chorých zo strany riaditeľky farského Domu sv. Juraja v Starej Haliči Mgr. Lucie Paľagovej. Môžete si ho prečítať ::TU:: V prípade, že vás tento príbeh zaujme, prosíme o vašu podporu v podobe hlasovania.

“Trojnásobná pomoc Panny Márie v Roku milosrdenstva” – homília rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v Gaboltove 17. júla 2016

erb_brownPrežívame mimoriadny svätý Rok milosrdenstva a veľa z toho, čo sa nám už v tomto Roku ponúklo, nás mohlo duchovne obohatiť. Predsa by som chcel poukázať na jeden dôležitý aspekt Roka milosrdenstva: je v ňom veľmi silne prítomný mariánsky prvok. Ale dovolím si povedať, že takmer každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo a Mária ladia spolu.

Svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike Dives in misericoricordia – Bohatý na milosrdenstvo označil milosrdenstvo za najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa. Spomedzi pozemských ľudí toto milosrdenstvo nezakúsil nikto tak radikálne a intenzívne ako najsvätejšia Panna Mária, o ktorej „Ježiš povedal učeníkovi (i nám): Hľa tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19, 27). Od tejto chvíle celé dejiny katolíckej Cirkvi sú naplnené mariánskou úctou v jej rozmanitých podobách. Pokračovať v čítaní

Otvorenie brány milosrdenstva v Bôrke

DSCF9998V sobotu 16. júla 2016, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, stovky pútnikov zavítali do Bôrky, ktorá je jedným z najstarších mariánskych pútnických miest v Rožňavskej diecéze.

Pápež Klement XIII. na základe predchádzajúcej žiadosti miestneho duchovného Jánosa Vasíka a ostrihomského arcibiskupa Mons. Józsefa Szentilonaiho vydal dňa 7. apríla 1759 bulu, ktorou potvrdil Škapuliarsky spolok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Bôrke a zároveň mu priznal právo každoročne organizovať slávnostný odpust. Pápež Pius VII. v roku 1804 rozšíril výsady udelené Klementom VIII. aj na zosnulých členov škapuliarskeho spolku.  Pokračovať v čítaní

Pozvánka na púť k sv. Anne v Divíne

Anna 2016-page-001Rímskokatolícka cirkev Farnosť Divín vás pozýva na púť k úcte sv. Anny, ktorá sa uskutoční počas víkendu 23. a 24. júla 2016. Podrobný program púte sa nachádza na priloženom obrázku (zväčší sa po kliknutí).

 

 

Veriaci z farností Breznička, Michalová a Pohronská Polhora putovali do Mariazellu

IMG_9877Mariazell, mestečko v srdci Rakúska, patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Európe. Od raného stredoveku sem prúdili pútnici nielen z Rakúska, ale aj z Čiech, Moravy, Nemecka, Švajčiarska, Uhorska, Chorvátska, Poľska a ďalších krajín, aby prosili o pomoc Matku Božiu. S týmto úmyslom v sobotu 9. júla 2016 veriaci  z farnosti Breznička, Michalová  a Pohronská Polhora so svojimi duchovnými pastiermi spoločne putovali do Mariazellu. Ich cieľom bola milostivá soška Božej Matky, ktorá sa od vekov volá  “Magna Mater Austriae”, “Mater Gentium Slavorum” a “Mater Hungarorum”. Pokračovať v čítaní

Pietna spomienka na 60. výročie leteckej tragédie v Lome nad Rimavicou

22263_obr1Klub priateľov histórie vrchov v spolupráci s farnosťou Lom nad Rimavicou zorganizovali pietnu spomienku na 60.vyýročie leteckej tragédie vojenského lietadla.

3. júla 1956 neďaleko obce Lom nad Rimavicou vojenské lietadlo Dakota vletelo do silnej búrky, pričom došlo k poruche krídel a výškového kormidla; lietadlo sa stalo neovládateľným a havarovalo. Kusy stroja boli explóziou rozmetané v úseku troch až štyroch kilometrov od miesta havárie. Bola to jedna z najväčších povojnových leteckých katastrof vo vtedajšom Československu. Pri tejto tragédii zahynulo 21 dôstojníkov československej armády vrátane šiestich členov posádky.  Pokračovať v čítaní

Farnosť Breznička na púti v Ľuboreči

IMG_9861V stredu 6. júla 2016 veriaci farnosti Breznička so svojím duchovným otcom ThLic. Štefanom Kosturkom a pánom starostom Mgr. Branislavom Knechtom prešli svätou bránou milosrdenstva Kostola Božieho milosrdenstva v Ľuboreči,  ktorý je jediný v Novohrade aj v Rožňavskej diecéze. Bol postavený v roku 2012. Zaplnili sa všetky parkovacie miesta pri kostole, do ktorého  sa všetci ani nezmestili. Veriaci sa spoločne pomodlili korunku Božieho milosrdenstva, nasledovala adorácia o Božom milosrdenstve, mnohí prijali sviatosť zmierenia a potom sa slávila sv. omša. Pokračovať v čítaní

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Štefana v Dvorníkoch

erb_brownRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy sv. Štefana v Dvorníkoch, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským diecéznym biskupom, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Štefana v Dvorníkoch. Viac v prílohe.

VK 2016-01

VK 2016-02

Nový chrám s bránou milosrdenstva v Bôrke

DSC_0578-ms36ouvzq94le915ftu8wm9w3yy6k1eppqd4m0vuo8Pre duchovné dobro mariánskych ctiteľov putujúcich do farnosti Bôrka, ktorá je jedným z najvýznamnejších mariánskych pútnických miest v Rožňavskej diecéze, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik vydal dekrét, ktorým určil miestny Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) za chrám s bránou milosrdenstva. Tento starobylý kostol sa tak pridruží k desiatim kostolom diecézy, v ktorých je už brána milosrdenstva otvorená. Pokračovať v čítaní

Personálne zmeny v rožňavskej diecéznej kúrii

erb_brownRožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik s účinnosťou od 1. júla 2016 realizoval v diecéznej kúrii nasledovné personálne zmeny: do úradu generálneho vikára Rožňavskej diecézy vymenoval doterajšieho farského administrátora v Čiernom Balogu vdp. Mgr. Miloša Gazdíka; do úradu kancelára vymenoval doterajšieho notára kúrie vdp. Mgr. Stanislava Kocúra a za svojho osobného tajomníka a zároveň notára kúrie vymenoval vdp. Mgr. Stanislava Andreka, doterajšieho kaplána v Lučenci-meste.

Zmeny nastali aj v personálnom obsadení rožňavského diecézneho tribunálu: do úradu sudcu bol vymenovaný doterajší notár tribunálu vdp. ICLic. Imrich Richard Rédli O.Praem. (namiesto ICLic. Ľudovíta Jureka) a notárom sa stal vdp. ICDr. Ján Malček.

Mons. Stanislav Stolárik prosí všetkých veriacich o modlitbu za svojich nových spolupracovníkov.

“Svätí Cyril a Metod a transfúzia pamäti” – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Národnej cyrilometodskej púti v Nitre 5. júla 2016

Nitra 5.7.2016Pri dnešnom slávení odkazu sv. Cyrila a Metoda si pripomeňme Velehrad v r. 1985, pri slávení 1100. výročia smrti sv. Metoda. Pápež sv. Ján Pavol II. delegoval na toto podujatie svojho legáta kardinála Agostina Casaroliho. Keď vtedajší minister kultúry Klusák začal vítať prítomných na „mírových slavnostech“, stotisícový dav mu skandoval „prišli sme na púť“. A keď minister hovoril, že Cyril a Metod urobili to i ono, zástup ho opäť skandovane opravil „svätí, svätí Cyril a Metod“. Vyvrcholením ministrovho fiaska bolo tvrdenie, že solúnski bratia k nám priniesli najmä kultúru (čo je iste nespochybniteľné), na čo mu celé velehradské zhromaždenie oponovalo „priniesli vieru, vieru“. Pokračovať v čítaní

Pozvánka pre účastníkov SDM 2016

logoPochválený buď Ježiš Kristus!  Milý/á priateľ/ka, blíži sa naša púť do Krakova na Svetové dni mládeže 2016 a ja sa veľmi teším že v Krakove bude zastúpená aj naša Rožňavská diecéza účasťou mnohých mladých a taktiež nášho otca biskupa Stanislava.
Keďže je nás k dnešnému dňu zaregistrovaných 62 a nemôžem sa s každým stretnúť a porozprávať osobne, pozývam Ťa už teraz zažiť “malý Krakov” v našej diecéze v rámci spoločného stretnutia v sobotu 9. júla 2016 v Poltári, ktoré sa začne o 9:30 hod. slávením svätej omše a bude pokračovať oboznámením s dôležitými informáciami o SDM v Krakove.
Nerád používam slovo “povinne”, ale je dôležité, aby si prišiel/la aj Ty. Tešia sa na Teba členovia prípravného tímu Rožňavskej diecézy na SDM 2016 v Krakove. Za všetkých: Patrik Balázs, koordinátor pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na júl 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac júl 2016: Aby sa čo najviac mladých ľudí z našej diecézy zúčastnilo na Svetových dňoch mládeže v Krakove.

Diecézna charita Rožňava si pripomenula 20. výročie vzniku

DSCN0114Dvadsiate výročie vzniku Diecéznej charity Rožňava jej zamestnanci a dobrovoľníci oslávili na spoločnom stretnutí v Divíne vo štvrtok 23. júna 2016.

Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval generálny vikár Rožňavskej diecézy vsdp. ThDr. Ján Mihok, PhD., v zastúpení diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Vo svojej homílii vyzdvihol často nedocenenú prácu zamestnancov, ktorí konajú skutočné skutky milosrdenstva pre svojich bratov a sestry. Pokračovať v čítaní

Stretnutie predstavených kňazských seminárov v Rožňave

biskupsky-erbV utorok 21. júna 2016 sa v Rožňave zišlo 32 predstavených z rímskokatolíckych i gréckokatolíckych kňazských seminárov z Čiech, Moravy a Slovenska.

Spoločné stretnutia predstavených seminárov majú dlhoročnú tradíciu a ich cieľom je vzájomná výmena skúseností z formácie budúcich kňazov, vzájomné spoznávanie sa a taktiež priblíženie sa ku kultúrnemu dedičstvu konkrétneho miesta. Pokračovať v čítaní

Diakonská vysviacka

DiakonátV sobotu 11. júna 2016 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave z rúk rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika prijme diakonské svätenie velebný pán Ondrej Michalec z farnosti Polomka. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť.

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na jún 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac jún 2016: Aby sme šírili a posilňovali úctu k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a dôverovali jeho prisľúbeniam.

Posviacka kostola v Brestinách (farnosť Podkriváň)

IMG_1487V nedeľu 29. mája 2016 sa v Brestinách, filiálke farnosti Podkriváň, uskutočnila konsekrácia obnoveného Kostola Božského Srdca Ježišovho, ktorý bol postavený pred 75 rokmi. Konsekráciu vykonal rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi a hojný počet veriacich z blízkeho i ďalekého okolia. Veľa prítomných bolo z farností Banskobystrickej diecézy (Hriňová, Detva…), keďže farnosť Podkriváň hraničí s touto diecézou. Slávnosť bola umocnená rázovitým podpolianskym krojom miestnych veriacich. Po sv. omši bolo pre všetkých pripravené bohaté agapé.

Farár farnosti Podkriváň vdp. Ján Salanci v závere sv. omše vyjadril v mene svojom i v mene svojich farníkov vďačnosť otcovi biskupovi za jeho prítomnosť. Jeho príhovor uvádzame v plnom znení: Pokračovať v čítaní

Slávnosť Božieho Tela v rožňavskej katedrále

OLYMPUS DIGITAL CAMERASlávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (26. 5. 2016) sa v rožňavskej katedrále začala o 18:00 hod. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Vo svojej homílii pripomenul starozákonné obetovanie Izáka, ktoré sa stalo predobrazom novozákonnej obety Ježiša Krista i eucharistickej obety, v ktorej sa za nás nekrvavým spôsobom neustále obetuje ako kňaz, oltár i obetný baránok súčasne. Ježišove slová „Vy im dajte jesť“, ktoré odzneli v evanjeliu, sú podľa neho výzvou pre všetkých byť predĺženou rukou vo vzťahu k všetkým, ktorí sú hladní a túžia po každodennom chlebe, najmä však po Božej láske. Pokračovať v čítaní

Rožňavská diecéza slávila sviatok svojho patróna, Deň rodiny i prvé výročie uvedenia do úradu svojho biskupa

DSC_9231V pondelok 16. mája 2016 v popoludňajších hodinách sa veriaci z rôznych farností Rožňavskej diecézy i domáci Rožňavčania zišli v Katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie, aby oslávili hlavného patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého a zároveň si pripomenuli Deň rodiny. Ďalším dôvodom na stretnutie bolo aj prvé výročie uvedenia do úradu rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

Program stretnutia sa začal o 16:00 hod. slávnostnou Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol vdp. Jozef Palušák, farár v Krompachoch, spolu so svojimi veriacimi. V závere pobožnosti sa prítomní spojili v modlitbe za otca biskupa a za celú diecézu a ukončili prvú časť stretnutia eucharistickým požehnaním. Pokračovať v čítaní

Veriaci v Dubovci oslávili sviatok sv. Jána Nepomuckého

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veriaci z Dubovca sa zišli dňa 16. mája 2016 po sv. omši, aby sa na námestí pomodlili pri soche sv. Jána Nepomuckého, hlavného patróna Rožňavskej diecézy, litánie k tomuto svätcovi pri príležitosti jeho sviatku. V závere sa pomodlili aj Modlitbu za diecézu a za otca biskupa. Podľa záznamu z kánonickej vizitácie farnosti Dubovec z roku 1859 sa veriaci v oktáve jeho sviatku každý deň schádzali pri soche o 18.00 hod., aby sa tam pomodlili litánie. Keďže oktáva sviatku sv. Jána Nepomuckého sa už neslávi, padol návrh, aby sa deviatnik k sv. Jánovi Nepomuckému modlil práve pri tejto soche. Pokračovať v čítaní

Chrámoví hudobníci z celej diecézy sa stretli v Rožňave

V sobotu 14. mája sa v Rožňave zišla tridsiatka chrámových hudobníkov z celej diecézy. Tohtoročné stretnutie bolo zaradené do programu osláv Dňa rodiny v Rožňavskej diecéze.

Program otvoril generálny vikár Rožňavskej diecézy vsdp. Ján Mihok, ktorý všetkých privítal a odovzdal pozdrav otca biskupa Stanislava, ktorý sa z pastoračných dôvodov nemohol zúčastniť. Zároveň ospravedlnil prof. Amantia Akimjaka, ktorému účasť nedovolil zdravotný stav. Pokračovať v čítaní

Na potulkách Oravou…

DSCN5690 V stredu 27. 4. 2016 spoločenstvo žiakov a pedagógov Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci vybralo na púť do Krivej, navštíviť rodisko blahoslavenej  sestry Zdenky, ktorej je zasvätená ich školská kaplnka. Pokračovať v čítaní

1 2 3 11