Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Streda, 26. 10. 2016, 00:34 hod.
 liturgická farba Streda 30. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

5. výročie smrti Mons. Eduarda Kojnoka

bez-nazvu

 

Vo štvrtok 27. októbra 2016, na sviatok Výročia posviacky Katedráneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, uplynie päť rokov od úmrtia rožňavského diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka.
Pri tejto príležitosti súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude v nedeľu 30. októbra 2016 o 10:00 hod. sláviť svätú omšu za spásu jeho nesmrteľnej duše. Túto svätú omšu bude v priamom prenose vysielať RTVS

(STV 2 , 10:00 hod.)

Púť s Mons. Stanislavom Stolárikom do Fatimy

000_Panna_MáriaV dňoch 21. – 24. októbra 2016 bude rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s mnohými veriacimi svojej diecézy putovať do svetoznámeho mariánskeho pútnického miesta Fatima v Portugalsku.

Sledovať sväté omše a modlitbu posvätného ruženca z Fatimy a duchovne sa tak spojiť s otcom biskupom a prítomnými pútnikmi bude možné online ::TU::

Pokračovať v čítaní

“Čerpať z prameňa Božieho milosrdenstva” – homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika v Smižanoch 19. 10. 2016

erb_brownDrahí bratia a sestry, milí pútnici, milé deti, milá mládež!

Zo Svätého Písma poznáme viaceré príbehy, ktoré sú opísané štýlom, ako bolo povedané aj v úvode: Duch Boží ich preniesol. A poväčšine boli prenesení na púšť, aby tam stretli živého Boha. Nás Duch Boží v dnešný deň privial sem. K prameňu Božieho milosrdenstva, do tejto svätyne. Samozrejme putovali sme obvyklým spôsobom, niekto viac, niekto menej náročne, pretože aj ten záverečný kopec v aute, v autobuse, každému dal zabrať podľa jeho žalúdka. Ale je to vždy spojené aj s obetou putovania. Pokračovať v čítaní

Rožňavská diecéza putovala do Smižian

img_4379Viac ako 1200 veriacich a takmer 70 kňazov na čele s rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom sa zhromaždilo v stredu 19. októbra 2016 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch, aby prešli Bránou milosrdenstva a zúčastnili sa na programe Diecéznej púte Rožňavskej diecézy.

Pútnikov srdečne privítal rektor Sanktuária P. Vladimír Peklanský SAC a pozval ich prežiť oslovujúcu skúsenosť z dotyku Božieho milosrdenstva.

Nasledoval príhovor opáta premonštrátov v Jasove P. Ambróza Martina Štrbáka O.Praem., ktorý v jeho zastúpení predniesol P. Ján Peter Budzák O.Praem. Dominovala v ňom téma hriechu izraelského kráľa Dávida a Božieho milosrdenstva. Pokračovať v čítaní

Program pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze v roku 2016 a 2017

fatima-1TÉMA: Otcovo srdce – 100. výročie od zjavení Panny Márie vo Fatime 

október 2016 – máj 2017

CIEĽ: Zjavenie otcovskej Božej lásky – zakúsiť jeho objatie a starostlivosť o ľudské pokolenie  (mladého človeka) v posolstvách Panny Márie

– posolstvo Panny Márie vo Fatime

– dôležitosť prvých sobôt (fatimská sobota v živote mladého človeka)

– modlitba, pôst a almužna

– zjavenie Panny Márie trom malým deťom  (krehkosť, detinská dôvera, poslušnosť)

– BOH – ČLOVEK (láska)

– ČLOVEK – ĽUDSTVO (hodnota ľudského života) Pokračovať v čítaní

Konsekrácia Kaplnky Božieho milosrdenstva a otvorenie Brány milosrdenstva v Čiernej Lúke (farnosť Ožďany)

01V sobotu 8. októbra 2016 rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik konsekroval Kaplnku Božieho milosrdenstva v Čiernej Lúke, filiálke farnosti Ožďany. Zároveň v nej otvoril  Bránu milosrdenstva, ktorá ostane otvorená pre prichádzajúcich veriacich až do konca Roka milosrdenstva. Kaplnka sa tak pripojila k jedenástim chrámom diecézy s touto bránou. Do oltára boli vložené relikvie sv. Neita, mučeníka rímskej cirkvi z prvých storočí. Jeho ostatky daroval rožňavskej katedrále v r. 1835 pápež Gregor XVI.  Pokračovať v čítaní

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Diecéznej charity Rožňava

erb_brownRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským diecéznym biskupom, dnešným dňom (3. októbra 2016) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Diecéznej charity Rožňava (Kósu Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava).

charita-vyberove-konanie001charita-vyberove-konanie002

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred diecéznou púťou do Smižian

erb_brownVo vrcholiacom Roku milosrdenstva začíname ružencový mesiac október, čím je posilnený mariánsky charakter prežívaného Roka. Je to šanca, znova prosiť Matku milosrdenstva. V Roku milosrdenstva máme na to najmenej trojnásobný dôvod: 27. júna (2016) sme ukončili Rok Matky ustavičnej pomoci. V Roku milosrdenstva sa v plnej dôvere utiekame k Matke milosrdenstva, aby sme sa uctievaním jej Nepoškvrneného srdca pripravili na ďalšiu významnú mariánsku udalosť: na 100 rokov od fatimských zjavení. Tieto tri mariánske podoby nám môžu pomôcť ešte hlbšie prežiť záver Roka milosrdenstva. Každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo a Mária idú spolu. Pokračovať v čítaní

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na október 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na október 2016 a ďalšie mesiace (do júna 2017) je: Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.

Sestry františkánky opúšťajú Rožňavskú diecézu; namiesto nich prichádzajú Milosrdné sestry sv. Kríža

setsryVo štvrtok 29. septembra 2016 sa pracovníci Biskupského úradu v Rožňave rozlúčili s komunitou sestier z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, ktoré po štrnástich rokoch obetavej služby na biskupstve z rozhodnutia svojich predstavených opúšťajú Rožňavu.

Sestry františkánky prišli do Rožňavy na pozvanie vtedajšieho rožňavského biskupa Mons. Eduarda Kojnoka 29. novembra 2002. Pokračovať v čítaní

Homília rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika počas kňazského dňa v Rožňave 17. 9. 2016

erb_brownMilí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, bohoslovci, rehoľné sestry, drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia!

Včera i dnes čítame z evanjelia sv. Lukáša a počujeme o určitej pestrosti. O pestrosti – ako včera sprevádzali rôzne typy ľudí Pána Ježiša na jeho ceste. A keď ďalej rozoberáme alebo všímame si slová evanjelia, tak vidíme, že tie typy aj potom, pri voľbe apoštolov, sú veľmi rozmanité a rôzne. A potom tí, ktorí sú pozvaní ako apoštoli, ako ľudia takí rôzni, podľa príkladu Pána Ježiša, tiež idú, aby rozsievali, ako sme počúvali v dnešnom evanjeliu. A každý jeden rozsievač nemá pred sebou len tú najlepšiu pôdu. Pokračovať v čítaní

Kňazský deň pri príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave

Pri img_4157príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave sa v sobotu 17. septembra 2016 dopoludnia konal v Rožňave kňazský deň: kňazi Rožňavskej diecézy sa stretli so svojím biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, aby pri spoločnom slávení svätej omše poďakovali za návštevu i za príklad pastierskej horlivosti i osobnej svätosti tohto veľkého pápeža a svätca, ktorý navštívil Rožňavu 13. septembra 2003. Slávnostné omšové rúcho, ktoré vtedy sv. Ján Pavol II. mal pri slávení svätej omše, použil teraz otec biskup. Pokračovať v čítaní

Pozvánka na kňazský deň Rožňavskej diecézy za účasti mládeže

katedralaV sobotu 17. septembra 2016 pozývame všetkých kňazov Rožňavskej diecézy na kňazský deň do Rožňavy pri príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave.

Ďakovná svätá omša sa začne o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie.

Bude to vhodná príležitosť spoločne sa poďakovať Pánu Bohu za túto vzácnu návštevu a zdieľať kňazské spoločenstvo a jednotu s diecéznym biskupom pri spoločnom slávení Eucharistie v modlitbe za našu diecézu. Pokračovať v čítaní

Veni Sancte v Rožňave

8D563546-3858-4E14-9FBA-65230D726C63V pondelok 5. septembra 2016 sa začal nový školský rok a pri tej príležitosti sa žiaci a pedagogický zbor Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave dopoludnia v rožňavskej katedrále stretli s rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom pri slávení sv. omše spojenej so vzývaním Ducha Svätého – Veni Sancte. Pokračovať v čítaní

Saleziánski kňazi po troch rokoch opäť v Rožňave

sales09V nedeľu 4. septembra 2016 Rožňava oficiálne privítala komunitu saleziánskych kňazov, ktorí do hlavného mesta diecézy po troch rokoch opätovne prišli na pozvanie rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, aby prevzali duchovnú správu farnosti Rožňava – Juh: predstavený komunity saleziánskych kňazov Mons. ThLic. Ján Čapla SDB sa 1. 9. 2016 stal farským administrátorom a don Maroš Leškovský SDB spolu s donom Vladimírom Peregrimom SDB kaplánmi tejto farnosti. Pokračovať v čítaní

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na september 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých veriacich, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac september 2016: Aby sme pamätali na to, že celý život sme v Ježišovej škole a stále sa máme čo naučiť.

Sväté omše za život v Rožňavskej diecéze

familyPodobne ako po minulé roky, Rožňavská diecéza sa aj tento rok v septembri 2016 zapojí do projektu slúženia sv. omší za život, ktorý sa realizuje vo všetkých slovenských diecézach. Úmysel sv. omší: Za šírenie kultúry života a Božie požehnanie pre manželstvá a rodiny na Slovensku i v Európe a za odprosenie za hriechy proti životu a rodine. Pozývame všetkých veriacich k modlitbám a obetám na tento úmysel.  Pokračovať v čítaní

Zomrel Jozef Sopko

Dňa 18. augusta 2016 si Pán Boh povolal k sebe dušu pána Jozefa Sopku, otca kňaza Mareka Sopka, správcu farnosti Závadka nad Hronom. Zádušná sv. omša bude slávená v nedeľu (21.8.2016) vo farskom kostole v Nálepkove o 15:00 hod., po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady v dome smútku v Nálepkove. Porúčame dušu zomrelého Jozefa do vašich modlitieb.

Kópia ikony Salus populi romani v Úhornej

IMG_0039Púť ku cti Panny Márie Snežnej v Úhornej sa tento rok konala 6. a 7. augusta. Na toto miesto už vyše 200 rokov prichádzajú pútnici z celej Rožňavskej diecézy, ale aj z ďalekého okolia. Tento rok bola púť výnimočná. Pútnici, prevažne mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na Svetových dňoch mládeže (SDM) v Krakove, na toto miesto priniesli kópiu obrazu “Salus populi romani”. Po celej diecéze putovala počas dekanátnych stretnutí mládeže ako poďakovanie za SDM a každú pomoc, ktorú po stáročia Matka Božia preukazovala veriacim diecézy. Pokračovať v čítaní

Prvé výročie smrti rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila

filo_portrait001Vo štvrtok 18. augusta 2016 uplynie rok od odchodu do večnosti Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa. Jeho rodina a príbuzní si prvé výročie jeho smrti pripomenú zádušnou svätou omšou, ktorá sa v tento deň bude sláviť v obci Gáň (okres Galanta) – rodisku zosnulého biskupa. Súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude taktiež v tento deň obetovať svätú omšu za svojho predchodcu, k čomu pozýva aj všetkých kňazov Rožňavskej diecézy, a prosí všetkých veriacich diecézy o modlitbu za spásu jeho nesmrteľnej duše. R.I.P.

Pozvánka na odpustovú slávnosť a “Deň Huty” v Smolníckej Hute

Den obce-01 plagátFarský úrad v spolupráci s Obecným úradom Smolnícka Huta vás srdečne pozývajú na odpustovú slávnosť (po mantácky – opa) Nanebovzatia Panny Márie. Slávnosť sa bude konať 14. augusta 2016 o 10.00 hod. v miestnom farskom kostole, ktorý je zasvätený práve Panne Márii Nanebovzatej. Hlavným celebrantom svätej omše bude jasovský opát vsdp. Ambróz Martin Štrbák O.Praem.; hudobne a spevom ju obohatí skupina z Margecian – Kwapka a domáci zbor Karpatských Nemcov. Slávnosť spestrí svojou prítomnosťou a spevom aj operný spevák Jaroslav Dvorský. Pokračovať v čítaní

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na august 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac august 2016: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, ale aj svojho duchovného života.

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Úhornej

Page1Rímskokatolícka farnosť v Smolníku pozýva na odpustovú slávnosť k úcte Panny Márie Snežnej, ktorá sa uskutoční počas víkendu 6. a 7. augusta 2016 v Úhornej. Program slávnosti je a priloženom plagáte (zväčší sa po kliknutí).

1 2 3 12