Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Štvrtok, 30. 6. 2016, 03:23 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období alebo Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Diecézna charita Rožňava si pripomenula 20. výročie vzniku

DSCN0114Dvadsiate výročie vzniku Diecéznej charity Rožňava jej zamestnanci a dobrovoľníci oslávili na spoločnom stretnutí v Divíne vo štvrtok 23. júna 2016.

Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval generálny vikár Rožňavskej diecézy vsdp. ThDr. Ján Mihok, PhD., v zastúpení diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Vo svojej homílii vyzdvihol často nedocenenú prácu zamestnancov, ktorí konajú skutočné skutky milosrdenstva pre svojich bratov a sestry. Pokračovať v čítaní

Stretnutie predstavených kňazských seminárov v Rožňave

biskupsky-erbV utorok 21. júna 2016 sa v Rožňave zišlo 32 predstavených z rímskokatolíckych i gréckokatolíckych kňazských seminárov z Čiech, Moravy a Slovenska.

Spoločné stretnutia predstavených seminárov majú dlhoročnú tradíciu a ich cieľom je vzájomná výmena skúseností z formácie budúcich kňazov, vzájomné spoznávanie sa a taktiež priblíženie sa ku kultúrnemu dedičstvu konkrétneho miesta. Pokračovať v čítaní

Diakonská vysviacka

DiakonátV sobotu 11. júna 2016 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave z rúk rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika prijme diakonské svätenie velebný pán Ondrej Michalec z farnosti Polomka. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť.

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na jún 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac jún 2016: Aby sme šírili a posilňovali úctu k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a dôverovali jeho prisľúbeniam.

Posviacka kostola v Brestinách (farnosť Podkriváň)

IMG_1487V nedeľu 29. mája 2016 sa v Brestinách, filiálke farnosti Podkriváň, uskutočnila konsekrácia obnoveného Kostola Božského Srdca Ježišovho, ktorý bol postavený pred 75 rokmi. Konsekráciu vykonal rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi a hojný počet veriacich z blízkeho i ďalekého okolia. Veľa prítomných bolo z farností Banskobystrickej diecézy (Hriňová, Detva…), keďže farnosť Podkriváň hraničí s touto diecézou. Slávnosť bola umocnená rázovitým podpolianskym krojom miestnych veriacich. Po sv. omši bolo pre všetkých pripravené bohaté agapé.

Farár farnosti Podkriváň vdp. Ján Salanci v závere sv. omše vyjadril v mene svojom i v mene svojich farníkov vďačnosť otcovi biskupovi za jeho prítomnosť. Jeho príhovor uvádzame v plnom znení: Pokračovať v čítaní

Slávnosť Božieho Tela v rožňavskej katedrále

OLYMPUS DIGITAL CAMERASlávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (26. 5. 2016) sa v rožňavskej katedrále začala o 18:00 hod. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Vo svojej homílii pripomenul starozákonné obetovanie Izáka, ktoré sa stalo predobrazom novozákonnej obety Ježiša Krista i eucharistickej obety, v ktorej sa za nás nekrvavým spôsobom neustále obetuje ako kňaz, oltár i obetný baránok súčasne. Ježišove slová „Vy im dajte jesť“, ktoré odzneli v evanjeliu, sú podľa neho výzvou pre všetkých byť predĺženou rukou vo vzťahu k všetkým, ktorí sú hladní a túžia po každodennom chlebe, najmä však po Božej láske. Pokračovať v čítaní

Rožňavská diecéza slávila sviatok svojho patróna, Deň rodiny i prvé výročie uvedenia do úradu svojho biskupa

DSC_9231V pondelok 16. mája 2016 v popoludňajších hodinách sa veriaci z rôznych farností Rožňavskej diecézy i domáci Rožňavčania zišli v Katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie, aby oslávili hlavného patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého a zároveň si pripomenuli Deň rodiny. Ďalším dôvodom na stretnutie bolo aj prvé výročie uvedenia do úradu rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

Program stretnutia sa začal o 16:00 hod. slávnostnou Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol vdp. Jozef Palušák, farár v Krompachoch, spolu so svojimi veriacimi. V závere pobožnosti sa prítomní spojili v modlitbe za otca biskupa a za celú diecézu a ukončili prvú časť stretnutia eucharistickým požehnaním. Pokračovať v čítaní

Veriaci v Dubovci oslávili sviatok sv. Jána Nepomuckého

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veriaci z Dubovca sa zišli dňa 16. mája 2016 po sv. omši, aby sa na námestí pomodlili pri soche sv. Jána Nepomuckého, hlavného patróna Rožňavskej diecézy, litánie k tomuto svätcovi pri príležitosti jeho sviatku. V závere sa pomodlili aj Modlitbu za diecézu a za otca biskupa. Podľa záznamu z kánonickej vizitácie farnosti Dubovec z roku 1859 sa veriaci v oktáve jeho sviatku každý deň schádzali pri soche o 18.00 hod., aby sa tam pomodlili litánie. Keďže oktáva sviatku sv. Jána Nepomuckého sa už neslávi, padol návrh, aby sa deviatnik k sv. Jánovi Nepomuckému modlil práve pri tejto soche. Pokračovať v čítaní

Chrámoví hudobníci z celej diecézy sa stretli v Rožňave

V sobotu 14. mája sa v Rožňave zišla tridsiatka chrámových hudobníkov z celej diecézy. Tohtoročné stretnutie bolo zaradené do programu osláv Dňa rodiny v Rožňavskej diecéze.

Program otvoril generálny vikár Rožňavskej diecézy vsdp. Ján Mihok, ktorý všetkých privítal a odovzdal pozdrav otca biskupa Stanislava, ktorý sa z pastoračných dôvodov nemohol zúčastniť. Zároveň ospravedlnil prof. Amantia Akimjaka, ktorému účasť nedovolil zdravotný stav. Pokračovať v čítaní

Na potulkách Oravou…

DSCN5690 V stredu 27. 4. 2016 spoločenstvo žiakov a pedagógov Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci vybralo na púť do Krivej, navštíviť rodisko blahoslavenej  sestry Zdenky, ktorej je zasvätená ich školská kaplnka. Pokračovať v čítaní

Farská púť v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva v Jasove

IMG_2686V rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva veriaci farnosti Smolník a veriaci farnosti Smolnícka Huta zorganizovali púť k milosrdnej bráne v Kláštornom kostole sv. Jána Krstiteľa v Jasove. V hojnom počte sme cestovali do Jasova, kde sme chvíľku strávili v modlitbe pri milosrdnej bráne, potom sme spoločne slávili sv. omšu, ktorej hlavným celebrantom bol osvietený pán jasovský opát Martin Ambróz Štrbák, OPraem.. Pokračovať v čítaní

Deň rodiny v Rožňave

Den rodiny 2016“Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná. Pokračovať v čítaní

Farnosť Breznička na púti vo Večnom meste

Rím 4V dňoch od 26. do 30. apríla 2016 veriaci farnosti Breznička so svojím duchovným otcom putovali v rámci mimoriadneho Roka milosrdenstva do Večného mesta – Ríma, aby prejdúc tzv. svätými bránami získali jubilejné úplné odpustky. Začiatkom Jubilea bolo otvorenie svätej brány Baziliky sv. Petra 8. decembra 2015 Svätým Otcom Františkom. Svätá brána býva otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Majú ju všetky štyri hlavné baziliky Ríma: Pokračovať v čítaní

Fatimská sobota v Úhornej

Uhorna-DSC_0112Budúca sobota (7.5.) je zároveň prvou sobotou v mesiaci máj. V tomto roku budeme prvýkrát sláviť Fatimskú sobotu, ako už tradične, v Kaplnke Snežnej Panny Márie v Úhornej. Na túto Fatimskú sobotu ste všetci srdečne pozvaní.
Program:
9:00 – vysluhovanie sviatosti zmierenia; 9:30 – mariánske večeradlo pri jaskyni; 10:30 – sv. omša.

Mgr. Martin Keruľ, administrátor farnosti
www.smolnik.fara.sk

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci

erb_brownRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava ako zriaďovateľ školy, zastúpené štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom, v súlade s §4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom zákone

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci
T.G. Masaryka 9, Lučenec Pokračovať v čítaní

Úmysel rožňavského diecézneho biskupa na máj 2016

Screenshot 2015-10-10 15.02.39Vždy 16-steho v mesiaci sa v Rožňavskej diecéze koná Deň modlitieb za diecézu a biskupa. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik určuje každý mesiac osobitný úmysel, ktorý odporúča vložiť do modlitieb nielen v daný deň, ale celý mesiac, a prosí všetkých, aby sa do týchto modlitieb zapojili. Úmysel na mesiac máj 2016: Aby naše prvoprijímajúce deti, birmovanci a ich rodiny pod ochranou Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy, vytrvali vo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.

Maďarsky hovoriaci veriaci Rožňavskej diecézy putovali do Fiľakova

DSC09152Posledný aprílový deň roku 2016 bol pre maďarsky hovoriacich veriacich Rožňavskej diecézy výnimočným dňom. Okolo 700 ich prišlo navštíviť impozantný františkánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie  vo Fiľakove, aby v prebiehajúcom Roku milosrdenstva vyprosili pre svoje farnosti i pre celú Rožňavskú diecézu hojnosť Božích milostí. Paleta farností a filiálok, z ktorých pútnici prišli, bola naozaj pestrá:
Pokračovať v čítaní

Diecézne mariánske večeradlo v Rožňave

000_Panna_MáriaV sobotu 23. apríla 2016 sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave uskutočnilo Diecézne večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia Rožňavskej diecézy. Počas tohto celodenného stretnutia sa naplnila katedrála modlitbou i spevom viac ako 300 mariánskych ctiteľov z rôznych farností celej diecézy vrátane viacerých kňazov.

Dopoludňajší program sa začal o 10:00 hod. modlitbou radostného ruženca. Modlitbe posvätného ruženca predsedal dekan Jasovsko-turnianskeho dekanátu vsdp. Václav Galo, ktorý prehlboval túto modlitbu podnetnými meditáciami medzi jednotlivými desiatkami. Pokračovať v čítaní

Deň otvorených dverí v košickom seminári

Om+íaAko každý rok, aj počas tohtoročnej Nedele Dobrého Pastiera 17. apríla sa otvorili brány košického kňazského seminára, kde sa formujú aj rožňavskí bohoslovci. Boli sprístupnené azda všetky miesta v seminári, ako aj na Teologickej fakulte, kde bohoslovci študujú spoločne s laickými študentmi. Pokračovať v čítaní

Duchovné cvičenia v Ľuboriečke – Osuší

kaplnka_OsusieV týždni od 10. do 14. apríla 2016 v Inštitúte Krista Veľkňaza v Osuší Mons. Stanislav Stolárik viedol exercície pre kňazov Rožňavskej diecézy. Témou duchovných cvičení bolo: „Buďte milosrdní ako Otec“. Otázka otcovstva sa niesla celými duchovnými cvičeniami. Kňazi sa mohli zamýšľať nad témami: “Kto je pre mňa Boh Otec?, O živote s Bohom, Byť verný ako Otec, Milujúci Otec, Smerovanie k plnosti Otcovej lásky, Byť pokorný ako Otec, Pozvanie k odpusteniu, Odpustenie a milosrdenstvo, Matka Božieho milosrdenstva. Pokračovať v čítaní

Celodiecézne mariánske večeradlo v Rožňave

Diecezne veceradlo HU - plagatV sobotu 23. apríla 2016 sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave uskutoční Diecézne večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia Rožňavskej diecézy.

Dopoludňajší program sa začne o 10:00 hod. modlitbou radostného ruženca (Rožňavský dekanát); po ktorej bude nasledovať prednáška vsdp. Jána Mihoka, generálneho vikára Rožňavskej diecézy, a následne eucharistická adorácia (11:30 hod.). Pokračovať v čítaní

Púť k Bráne milosrdenstva v Rimavskej Sobote

12999585_10205975380130428_57980338_oV sobotu 16. apríla 2016 divadelní ochotníci z farnosti Divín prijali pozvanie rimavskosobotského dekana vsdp. Rastislava Poláka a predstavili v miestnom farskom kostole dramatizovanú krížovú cestu. Predstavenie sa uskutočnilo v rámci púte k Bráne milosrdenstva v Rimavskej Sobote, na ktorej sa zúčastnil aj rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik so svojím generálnym vikárom vsdp. Jánom Mihokom, veľprepoštom rožňavskej sídelnej kapituly vsdp. Jozefom Markotánom a ďalšími kňazmi. Pokračovať v čítaní

Deň otvorených dverí v košickom kňazskom seminári

plagát DOD 16Nedeľa Dobrého pastiera – 4. veľkonočná nedeľa – je už tradične spojená s dňom otvorených dverí v kňazských seminároch, počas ktorého návštevníci môžu nahliadnuť do priestorov, kde sa bohoslovci teologickým štúdiom a formáciou pripravujú na kňazstvo.

Počas tohtoročnej Nedele Dobrého pastiera 17. apríla 2016 sa Deň otvorených dverí uskutoční aj v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach, kde sa aktuálne pripravujú na kňazstvo šiesti seminaristi za Rožňavskú diecézu. Pokračovať v čítaní

Biblický večer v Cirkevnej základnej škole v Lučenci

DSCN5486V piatok 8. apríla 2016 sa svätou omšou vo Farskom kostole v Lučenci začal Biblický večer Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci. Hlavným celebrantom bol miestny pán kaplán vdp. Stanislav Andrek. V homílii sa prítomným o živosti a aktuálnosti Božieho slova prihovoril vdp. Patrik Balázs, farský administrátor v Čoltove.

Program potom pokračoval v priestoroch cirkevnej školy prednáškou vdp. Patrika Balázsa najprv pre druhý stupeň ZŠ o evanjeliovom podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) a následne vo forme prerozprávaného príbehu aj pre prvý stupeň ZŠ. Pokračovať v čítaní

1 2 3 10