Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne kolo biblickej olympiády

            Dňa 30. apríla 2014 sa uskutočnilo v konferenčnej sále biskupského úradu v Rožňave - Diecézne kolo biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili víťazné trojčlenné družstva z dekanátných kôl, v kategóriach základné a stredné školy. Predmetom súťaze boli: Kniha Exodus (kap. 1-24), Kniha proroka Jonáša, Evanjelium podľa Jána              Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla.             Odpovede vyhodnocovala trojčlenná porota, ktorej predsedom bol vsdp.dekan Gabriel Rakai, s jeho pomocníkmi vsdp. dekanom Dušanom Lukáčom a p.katechétom  Jozefom Jurigom.Na súťažiacich čakalo 6 úloh, s ktorými sa popasovali a zvládli s týmito výsledkami.Kategória  základné školy
  1. miesto: ZŠ Lučenec   45 b.
  2. miesto: ZŠ Rim.Sobota 42 b.
  3. miesto: ZŠ Poproč 37,5 b.
  4. miesto: ZŠ Pohorela
  5. miesto: ZŠ Krompachy
  6. miesto: ZŠ Revúca
  7. miesto: ZŠ Nemecka
Kategória stredné školy
  1. miesto Gymnázium Lučenec 49 b.
  2. miesto Gymnázium Gelnica 44,5 b.
K súťažiacim sa na záver prihovoril a povzbudil ich diecézny biskup Mons. Vladimír Filo. Víťazne družstva budú našu diecézu reprezentovať v celoslovenskom kole.  Všetkým zúčastneným Pán Boh zaplať.    Moderátor súťaže Jozef Bednárik.