Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slovo pastiera (10) - Aj my sa so Svätým Otcom bez prestania modlíme