Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vyhlásenie ku kauze farskej budovy v Smolníckej Hute

V piatok 28. júna 2019 sa na Biskupskom úrade v Rožňave uskutočnilo stretnutie všetkých zainteresovaných v kauze farskej budovy v Smolníckej Hute.

Po vzájomnom vysvetlení a predložení relevantných materiálov, sa pred štátnym notárom uskutočnil prevod budovy z vlastníctva súkromnej osoby na Rímskokatolícku Cirkev Smolnícka Huta.

Vyslovujeme hlbokú ľútosť, že toto vysporiadanie sa neuskutočnilo už skôr, a ublížilo mnohým úprimným ľuďom a vrhlo negatívny pohľad na Rímskokatolícku Cirkev Rožňavskej diecézy. Všetkým, ktorých sa táto bolesť dotkla, sa hlboko ospravedlňujeme.

Zároveň  ďakujeme za ústretovosť pri riešení vlečúcej sa kauzy a keďže sa udalosť stala známou na celom Slovensku, ďakujeme všetkým, ktorí prosili vo svojich modlitbách o svetlo Ducha Svätého a za každý prejav morálnej podpory.

                                                                                         Kancelária Biskupského úradu v Rožňave

V Rožňave, 28. júna 2019