Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Návrat strateného obrazu sv. Klementa

Pozornosť Rožňavčanov sa v posledných rokoch upriamuje na vrch Kalvárie, ktorá sa vďaka dobrovoľníckej práci organizovanej Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Rožňava a Mestom Rožňava skrášľuje a pripravuje na obnovu.

Ranou pre komplex Kalvárie - obzvlášť pre kostol Sedembolestnej Panny Márie (pôvodne Bolestnej Panny Márie) bola krádež v roku 1993, kedy neznámi páchatelia odcudzili takmer celé zariadenie kostola: svätostánok, oltárny obraz, plastiky anjelikov, ktoré kedysi zdobili oltár a kazateľnicu, ďalšie diela s námetom Ukrižovaného Ježiša, Piety a závesné obrazy. V rukách vandalov skončili aj kostolné lavice.

Potešujúcou správou pre nás všetkých bolo to, že jeden z chýbajúcich obrazov, znázorňujúci sv. Klementa (Klimenta), bol identifikovaný v ponuke jedného nemenovaného aukčného domu v Českej republike. Obraz sa vďaka policajným zložkám oboch republík, Pamiatkovému úradu SR a ďalších nadšencov, podarilo zaistiť a po predložení všetkých dôkazových materiálov o pôvodnom vlastníctve, bol vrátený vlastníkovi.

Obraz sv. Klementa s rozmermi 170 x 95 cm, namaľoval v roku 1866 Anton Haffner (*1820, Švedlár – †1886, Rožňava), umelec, ktorý po ukončení vojenskej dráhy pôsobil ako profesor kreslenia na obidvoch cirkevných gymnáziách v Rožňave a pre tunajšie Biskupstvo pracoval aj na iných zákazkách.

Svätec, znázornený na obraze, je odetý do hnedej tuniky a plášťa jasnomodrej farby. Pravou rukou sa opiera o kotvu, ktorá je jednou z atribútov tohto svätca, odkazujúcou na spôsob smrti utopením (v Čiernom mori, alebo v rieke Tiber). Skutočnosť, že je svätec zobrazený ako patrón baníkov, dokumentuje aj banský fúrik s vyťaženou rudou a baníckou zástavou, ale predovšetkým pozadie diela, predstavujúce krajinku s baníckou činnosťou: s haldou, baníckym domom a postavami baníkov (banských úradníkov) v rovnošatách. Na pozadí vnímame Baránka Božieho, stojaceho na vrchole hory s banskými štôlňami a s vyžarujúcimi zlatými lúčmi.

Po takmer tridsiatich rokoch sa tak stratené dielo opäť vracia tam, kam právom patrí. Našťastie, zachoval sa vo veľmi dobrom stave a v rukách odborníkov sa podrobil iba minimálnym konzervátorským zásahom a zarámovaniu. Pre veriacich ľudí – obzvlášť vo Veľkom týždni, ktorý práve prežívame, rovnako aj pre všetkých tých, ktorým leží osud pamiatok na srdci, je tento obraz povzbudením, že sa podobným spôsobom môžu objaviť a vrátiť aj ďalšie chýbajúce diela.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava ďakuje Polícii SR, Polícii ČR, Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu vnútra SR, Pamiatkovému úradu SR, Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove, Krajskému pamiatkovému úradu Košice - Pracovisku Rožňava a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek pričinením o návrat obrazu zaslúžili.    

Prezentácia diela sa za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení uskutočnila dňa 31. marca 2021 o 10.00 hod. na nádvorí Biskupskej rezidencie, Nám. baníkov č. 20 v Rožňave.