Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ďalšie národné stretnutie mladých P15

imageV roku 2015 sa uskutočni ďalšie národné stretnutie mladých P15 v Poprade na čo sa veľmi tešíme. V rámci príprav je veľmi zaujímavý program pod názvom "ČISTÝ ROK". Informácie, katechézy a všetko ostatné, veľmi zaujímavé a zároveň zábavné veci nájdete na na tejto stránke.

Katechézy, ktoré budú postupne zverejňované, budú zamerané na pápežom Františkom vybranú tému stretnutia mládeže, ktorou je blahoslavenstvo:  „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)  V školskom roku 2014/2015 by sme mladým ľuďom chceli dať možnosť zažiť „ČISTÝ ROK“. Ide o 10 katechéz, obsahujúcich materiály na prácu s mladými, vhodné pre učiteľov náboženstva, či animátorov. Sú dielom tímu 20 nadšených kňazov, rehoľníkov aj laikov, ktorým pre túto prípravu už niekoľko mesiacov horí srdce.