Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Roku sv. Jozefa začíname Deviatnik k sv. Jozefovi pred zverením (zasvätením) sa mu 19. marca 2021

10. marca 2021 začíname v našej Rožňavskej diecéze deviatnik k sv. Jozefovi, ktorého vyvrcholením bude zasvätenie a zverenie celej diecézy sv. Jozefovi. Diecézu zasvätí a "odovzdá" do starostlivých a spoľahlivých rúk tohto veľkého svätca náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, na záver sv. omše o 18:00 hod., ktorú bude sláviť v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Sv. omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen, teda bude možné "na diaľku" sa zjednotiť a spojiť s týmto slávením a zasvätením. Bližšie o Deviatniku a zverení (zasvätení) sv. Jozefovi v Deviatniku, ktorý vám ponúkame v elektronickej podobe.