Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vojtech Bartakovič (1844 - 1850)

Pochádzal z Horných Lefantoviec, kde sa narodil 5. apríla 1792. Rok študoval v bratislavskom seminári sv. Imricha. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu vo Viedni. V roku 1815 bo vysvätený za kňaza. Pôsobil v Šali a v Mužli. Bol aktuárom, archivárom, a tajomníkom. Od roku 1831 bol generálnym vikárom v Trnave. Za rožňavského biskupa bol menovaný v roku 1844 a 4. júna 1845 zaujal úrad. V tom istom roku obnovil požiarom zničenú rezidenciu. V pohnutých rokoch 1848 ? 1849 preukázal veľkú duševnú odvahu a pastoračnú múdrosť. Taktiež obnovil seminár, ktorý bol 7.09.1848 zničený požiarom. Podporoval školu v Putnoku. Okrem rôznych fundácii podporoval biednych a školy pre siroty, nadaných študentov bez finančnej podpory i ústav chudobných v Rožňave. V roku 1850 bol menovaný za arcibiskupa v Jágri. Naďalej prispieval na zveľadenie domu sestier sv. Vincenta v Rožňave. Zomrel v Jágri v r. 1873.