Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

František Szányi (1801 -1810)

Narodil sa v Turni roku 1740. Humánne vedy študoval v Košiciach, teológiu v Trnave, kde získal aj doktorát. Pôsobiská: 1765 je kňazom v službách diecézy Pécs. 1773 je kanonikom, zároveň rektorom seminára. 1792 sa stáva veľprepoštom. Roku 1793 bol menovaný titulárnym biskupom Dulcinenským. Rožňavským biskupom bol menovaný roku 1801 a úrad biskupa zaujal 01.03.1802. Založil šesť nových farností. Výnos z uvoľnených biskupských dôchodkov použil v prospech chudobného žiactva a kňazského dorastu, ktorý pre neistotu počas napoleonských vojen zanechal bratislavský generálny seminár a vzdelával sa v biskupskom sídle. Výukou na rožňavskom gymnáziu poveril premonštrátsky rád. Po vyňatí gréckokatolíckych fár a ich pričlenenie k biskupstvu mukačevskému mala rožňavská diecéza pri jeho predčasnej smrti v roku 1810 celkom 89 farností.