Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Týždeň modlitieb mladých za mladých

T3M2Počas tohto týždňa od 23. do 31. mája bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Bratislavskej a Spišskej diecézy. Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých bude čisté srdce. Predovšetkým čisté srdce Boha Otca, ktoré nám je vzorom a chceme sa mu pripodobniť. Výzva byť mladým čistého srdca sa nám osobitne naskytá v tzv. “čistom roku” duchovnej prípravy na celoslovenské stretnutie mladých P15 v Poprade. Cieľom kampane je podnietiť mladých k úvahe nad dôležitosťou  čistoty v každej oblasti našich životov a k zjednoteniu sa v spoločnej modlitbe na tento úmysel.

Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi:

  1. Osobnou modlitbou 
  2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
  3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM všade tam, kde to bude možné
  4. Odslužením sv. omše na tento úmysel.
  5. Vlastnými nápadmi
info  a katechézy nájdeš na: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/uvod/-/blogs/prebieha-tyzden-modlitieb-mladych-za-mladych