Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Brezne sa stretnú zasvätení Rožňavskej diecézy

Aj tento rok 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána budeme v Cirkvi sláviť Deň zasväteného života.

V liste, ktorým otec biskup Mons. Stanislav Stolárik pozýva zasvätených Rožňavskej diecézy na spoločné slávenie do Brezna, píše: „Ježiš už ako malé dieťa bol Máriou a Jozefom prinesený do chrámu, aby bol obetovaný svojmu Otcovi, ktorý neskôr prijal obetu svojho milovaného Syna, keď dal za nás svoj život na kríži. Všetkých Vás srdečne pozývam 2. februára 2019 do Brezna, kde sa zasvätení Rožňavskej diecézy stretnú, aby sme povolaní a zjednotení Božou láskou, s radosťou ďakovali Pánovi za dar zasväteného života, prežívaného v čistote, chudobe a poslušnosti. Budeme ďakovať za to, že si volí ľudí, aby ho nasledovali zblízka, aby si zvolili spôsob života, ktorým žil On a jeho panenská Matka Panna Mária, jeho najvernejšia nasledovníčka.

Budeme ďakovať za všetkých zasvätených mužov a ženy, ktorí verne prežívajú svoje povolanie a poslanie komunikovať v dnešnom svete Božiu lásku svedectvom svojho života a službami lásky, verní daru chariziem, ktoré od Boha dostali, a vyprosovať Božiu pomoc tým, ktorí na tejto ceste prežívajú obdobia kríz a krehkostí, aby sme sa všetci  denne obnovovali vo vernej láske k Pánovi. Vo vedomí, že Pán stále volá ďalších, aby sa mu zasvätili a takto patriac jemu pracovali na poli Božieho kráľovstva pre spásu duší, budeme prosiť za mladých ľudí, aby zachytili toto Božie volanie a mali odvahu odpovedať: „Tu som, pošli mňa!“

S vďakou za všetko, čím ste a čo robíte pre Cirkev, pre našu diecézu, Vás zo srdca žehnám a zverujem Vás pod mocnú ochranu Svätej Rodiny.“       

Slávenie začne vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie (farnosť Brezno – mesto) o 9,30 pobožnosťou Fatimskej soboty, po nej bude sv. omša, krátke občerstvenie, prednáška a spoločný obed.