Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská diecéza má troch nových diakonov a jedného novokňaza

Na liturgickú spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, dňa 9.6.2018 sa konala v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave kňazská a diakonská vysviacka. Tak pre kňazov ako aj pre veriacich je to jeden s najväčších sviatkov celej diecézy. Na jednej strane si pripomíname Kristovu veľkňazskú obetu a slávime prijatie nových služobníkov do Kristovej vinice a začlenenie do klerického spoločenstva, ale zároveň si pripomíname aj každý svoje osobné zasvätenie sa Bohu. Nesmierna vďaka patrí Bohu za dar kňazstva, prostredníctvom ktorého ostáva neustále medzi nami prítomný vo sviatostiach. Tento rok počas eucharistického slávenia prijali z rúk otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika sviatosť diakonátu traja kandidáti: Štefan Baláž, Matúš Boháčik a Róbert Likavčan. Sviatosť kňazstva prijal jeden kandidát Peter Kovalič.

Takto budú môcť osobitným spôsobom ďalej odovzdávať to, čo aj sami prijali, Kristovo evanjelium. Ich úlohou je vysluhovať sviatosti  Božiemu ľudu a byť tak živím svedectvom Kristovej lásky. Otec biskup vo svojej homílii pripomenul kandidátom, ako aj všetkým prítomným a poslucháčom Rádia Lumen, podstatu  kresťanského povolania a osobitne povolania do kňazstva, ktorou je vernosť. „Vernosť v povolaní pretvára tvárnosť tejto zeme.“ V homílii okrem iného zazneli viaceré príklady vernosti, či už to boli traja mnísi v ruskom kláštore, ktorých mučenícka smrť sa stala semenom viacerých obrátení, alebo príklad svätého kňaza J.M. Vianneyho. Otec biskup pripomenul a j pamiatku na 46. výročie smrti svojho predchodcu v biskupskej službe Dr. Róberta Pobožného, ktorý svoju vernosť povolania preukázal odvážnym pôsobením v podzemnej cirkvi, keď neváhal vysvätiť viacerých kňazov medzi inými aj neskoršieho biskupa Hnilicu, či Korca.

Nastolil aj otázku a následnú odpoveď: Čo môže vniesť kňaz do reality? Svoju osobnú vernosť, poslušnosť, skromnosť a modlitbu a skrze to môže dosiahnuť veľa milostí. V tomto všetkom je nám najdokonalejším príkladom Panna Mária, ktorej Nepoškvrnené Srdce dnes oslavujeme. Práve v jej Nepoškvrnenom Srdci prebývajú všetky kňazské srdcia, ak sa jej s dôverou odovzdajú. Mária túži mať všetkých kňazov vo svojom srdci. Preto neváhajme aj dnes prosiť našu Nebeskú Matku aj za novovysvätených diakonov a kňaza ako aj za všetkých kňazov a biskupov. Lebo jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

V závere generálny vikár za všetkých kňazov zablahoželal otcovi biskupovi k 40. výročiu kňazstva, ktoré slávi 11. júna, aby v moci Ducha Svätého a s Máriou, stále viedol jemu zverený ľud na dobré pastviny, ako dobrý pastier. Ako dar dostal otec biskup relikviár, v ktorom boli relikvie sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, jeho hlavného patróna.

  Ján Horvát   Foto: Ján Pčolinský [ngg_images source="galleries" container_ids="72" display_type="photocrati-nextgen_basic_slideshow" gallery_width="640" gallery_height="480" cycle_effect="fade" cycle_interval="3" show_thumbnail_link="1" thumbnail_link_text="[Show picture list]" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]