Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ľudové misie vo farnosti Revúca sa skončili

P5250372

V tomto Roku viery sa vo farnosti Revúca po dlhých rokoch uskutočnili ľudové misie. Od 25.5. – 2.6.2013 pátri redemptoristi z Podolínca, pod vedením p. Michala Zamkovského, zasievali Božie slovo do celej farnosti. Stretnutia a katechézy po školách i pri sv. omšiach pre deti, navštívili katolícku škôlku, venovali sa mládeži, ženám, mužom, chorým, manželom, všetkým kto mal otvorené srdce. Bol to milostivý čas pre našu farnosť. Mnohí so slzami v očiach, ale s pokojom v duši odchádzali z týchto stretnutí. Veríme, že to prinesie bohaté ovocie a posilnenie našej viery a lásky. Sme nesmierne vďační Pánu Bohu za tento milostivý čas misií.

Pavel Bodnár, správca farnosti