Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celodiecézny duchovný deň v Rožňave

20150702_123346Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik pozval na štvrtok 2. júla 2015 do Rožňavy všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov katolíckych ZŠ, ZUŠ i MŠ Rožňavskej diecézy na celodiecézny duchovný deň. Podujatie bolo zahájené slávnostnou svätou omšou v biskupskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Stolárik.

Po svätej omši sa všetci účastníci presunuli na Biskupský úrad. V spoločenskej sále úradu všetkých prítomných privítal diecézny biskup spoločne s Mgr. Norbertom Bizem, riaditeľom Diecézneho školského úradu v Rožňave. Otec biskup v rámci duchovnej obnovy ocenil záslužnú prácu pedagógov pri výchove a vzdelávaní mládeže v duchu katolíckej viery. Zaželal všetkým pedagógom i nepedagogickým pracovníkom veľa zdravia a trpezlivosti pri ich práci v tejto náročnej dobe. Na záver tohto bloku jednotliví riaditelia škôl predstavili Otcovi biskupovi svoje školy.

            Po duchovnom programe prišiel na rad chutný obed. Potom nasledovali ďakovania, odovzdávanie kvetov a spomienkových predmetov Otcovi biskupovi. Podujatie sa ukončilo fotografovaním prítomných s Mons. Stanislavom Stolárikom pri fontáne na nádvorí Biskupského úradu. Úplný záver programu sa týkal už len riaditeľov a ekonomických pracovníkov škôl. Od Otca biskupa Stolárika sme odchádzali naplnení duchovnou radosťou a s vedomím, že výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom kresťanských hodnôt má pre našich žiakov neoceniteľný význam. Veríme, že tento zámer budeme vedieť s Božou pomocou aj v budúcnosti napĺňať.

                                                                                                      František Mihály  V Lučenci 16. júla 2015.

20150702_133238 20150702_133206 20150702_133120  20150702_132851 20150702_132802   p1140064 (1)  p1140067